Sự kiện 1

 • Thời gian
 • 07:00 - 09:00 17.01.2020
 • Địa điểm
 • Phòng 102 - 123123
 • Diễn giả
 • 2
 • Đối tượng tham dự
 • 3
 • Tham dự
 • 4
 • Đăng ký

Giới Thiệu Sự Kiện

Ngày hội 24 Giờ Học Hỏi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ công bố chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 của nhà trường. 38 diễn giả của chương trình là các nhà khoa học thuộc Đại học Thái Bình Dương và các nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ khách mời, sinh viên và giảng viên các ngành.

 •  
 •  
 •