Luật

Trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập mạnh mẽ như hiện nay, các quan hệ kinh tế muốn diễn ra tốt đẹp không thể thiếu hệ thống pháp luật chặt chẽ. Nắm vững pháp luật là một trong những điều kiện quyết định thành công và tránh được những rủi ro dẫn đến thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ giúp bạn có được tư duy pháp lý của luật gia trong lĩnh vực kinh tế, dân sự có sự nghiệp vững vàng, ổn định bằng chương trình chất lượng cao và phương pháp học tập hiện đại của ngành Luật.

Luật là gì? Ra trường làm việc gì?

-Làm việc tại các doanh nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật sẽ thích hợp với công việc ở các doanh nghiệp với tư cách là chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, sọan thảo, ký kết hợp đồng;đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh..

-Làm việc tại các cơ quan nhà nước: Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật, với kiến thức căn bản về pháp luật, kinh tế có thể làm việc trong khu vực công. Sinh viên có thể công tác ở tòa án các cấp, các cơ quan của Quốc hội, viện kiểm sát, công an, các bộ ngành của chính phủ, Ủy ban nhân dân, sở, phòng, ban ở địa phương, các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, thừa phát lại…

-Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu và tư vấn: Sinh viên tốt nghiệp ngành luật có thể tham gia làm việc tại các viện nghiên cứu và các trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý (văn phòng,công ty luật). Ngoài ra các sinh viên cũng có thể tham gia các trung tâm trọng tài thương mại với tư cách là trọng tài viên giải quyết các tranh chấp thương mại.

Luật gồm các chuyên ngành:

– Luật Kinh tế – Dân sự;

– Pháp chế – Hành chính – Văn thư;

– Luật Quốc tế và Ngoại thương;

– Luật Hình sự và tội phạm học