Thông báo về việc sinh viên trở lại học tập trung và kế hoạch thi kết thúc học phần (học kỳ 2, đợt 1 năm học 2019-2020)

Nhà trường thông báo về việc sinh viên trở lại học tập trung và kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2, đợt 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian sinh viên trở lại trường học tập trung: Từ ngày 11/5/2020.

Giảng viên phối hợp với Khoa/Bộ môn tổ chức dạy bù, ôn tập, hỗ trợ sinh viên chuẩn bị kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 (nếu có). Khoa/Bộ môn hoặc giảng viên sẽ thông báo trực tiếp đến sinh viên.

Kế hoạch thi kết thúc học phần Đợt 1 tại trường: Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020.

– Lịch thi chính thức thông báo vào ngày 12/5/2020.

– Phương thức thi: sinh viên thi trực tiếp tại trường, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sinh viên sẽ thi trực tuyến (online) theo Lịch thi thông báo vào ngày 12/5/2020.

Yêu cầu: Sinh viên thường xuyên theo dõi địa chỉ email cá nhân và các kênh thông tin của trường để cập nhật thông tin. Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo đến các Khoa và sinh viên của Trường được biết thực hiện theo thông báo này

Tải file thông báo đính kèm (tại đây)