Ban quản lý

Ban giám hiệu

TS. Phạm Quốc Lộc

Hiệu trưởng

Trợ lý Ban giám hiệu

Lê Anh Vân

Chánh Văn phòng

trợ lý ban giám hiệu
Quách Đình Hùng

Trợ lý

Khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Trùng Lập

Trưởng Khoa

Nguyễn Đăng Bắc

Phó Trưởng khoa

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

thầy phó hiệu trưởng trường đại học Thái Bình Dương
Phạm Quốc Lộc

Trưởng Khoa

Trương Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn Tiếng Trung

phó trưởng khoa ngôn ngữ anh
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh

Khoa Du lịch

Võ Sáng Xuân Lan

Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế và Quản trị

Nguyễn Bá Hùng

Trưởng Khoa

giảng viên ngành kế toán
Đinh Thị Thu Hà

Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước

phó khoa luật và quản lý nhà nước
Nguyễn Hữu Quy

Phó Trưởng Khoa

Trung tâm Giáo dục tổng quát, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự án

Nguyễn Trần Bảo Trinh

Phó Giám đốc

Viện Đào tạo Quốc tế

Võ Đình Văn

Phó Viện trưởng

Phòng Đào tạo

Đinh Văn Hương

Quyền Trưởng phòng

Lê Trung Nghĩa

Phó Trưởng phòng kiêm Chủ tịch Công đoàn

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

quản lý chiêu sinh
Nguyễn Thành Hưng

Giám đốc

lư trọng hiếu
Lư Trọng Hiếu

Quản lý Tư vấn

trợ lý ban giám hiệu
Quách Đình Hùng

Quản lý Truyền thông

Nguyễn Minh Thành

Quản lý Sự kiện

Phòng Nhân sự

Nguyễn Thị Kim Huệ

Giám đốc

Phòng Kế toán - Tài chính

Lê Hoàng Bảo Anh

Phó Trưởng phòng

Phòng Đảm bảo chất lượng

Lê Trung Tín

Trưởng phòng

Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên

Lê Thị Lan Hương

Phó Giám đốc

Phòng Hành chính và Quản trị thiết bị

Lê Hữu Bằng

Trưởng phòng

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch

Mai Thị Kiều Phượng

Giám đốc

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành

Nguyễn Đăng Bắc

 Giám đốc

Trung tâm Hàn quốc học

Park Jong Ryul

Giám đốc

Thư viện

Vũ Thị Lê

Giám đốc

Ban Quản lý Dự án xây dựng

Đào Huy Nhật

Phó Trưởng ban

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Võ Đình Văn

Phó Trưởng phòng

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Cộng đồng

Trần Hoài Nam

Giám đốc