Ban quản lý

Ban giám hiệu

TS. Nguyễn Thanh Toại

Hiệu trưởng

Ban giám hiệu

TS. Phạm Quốc Lộc

Phó Hiệu trưởng

Ban giám hiệu

Trợ lý Ban giám hiệu

Lê Anh Vân

Chánh Văn phòng

Ban giám hiệu

Quách Đình Hùng

Trợ lý

Ban giám hiệu

Khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Trùng Lập

Trưởng Khoa

Khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Đăng Bắc

Phó Trưởng khoa

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Phạm Quốc Lộc

Trưởng Khoa

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Trương Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn Tiếng Trung

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Khoa Du lịch

Võ Sáng Xuân Lan

Trưởng Khoa

Khoa Du lịch

Khoa Kinh tế và Quản trị

Nguyễn Bá Hùng

Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế & Luật

Đinh Thị Thu Hà

Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

Khoa Kinh tế và Quản trị

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước

Nguyễn Hữu Quy

Phó Trưởng Khoa

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước

Trung tâm Giáo dục tổng quát & Đổi mới sáng tạo

Võ Đình Văn

Giám đốc

Trung tâm GDTQ & ĐMST

Phòng Đào tạo

Đinh Văn Hương

Quyền Trưởng phòng

Phòng Đào tạo

Lê Trung Nghĩa

Phó Trưởng phòng kiêm Chủ tịch Công đoàn

Phòng Đào tạo

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Hoàng Đức Bình

Giám đốc

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Nguyễn Minh Thành

Quản lý Sự kiện và Truyền thông

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Nguyễn Thành Hưng

Quản lý chiêu sinh

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Phòng Nhân sự

Nguyễn Thị Kim Huệ

Giám đốc

Phòng Nhân sự

Phòng Kế toán - Tài chính

Lê Hoàng Bảo Anh

Phó Trưởng phòng

Phòng Kế toán – Tài chính

Phòng Đảm bảo chất lượng

Lê Trung Tín

Trưởng phòng

Phòng Đảm bảo chất lượng

Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên

Lê Thị Lan Hương

Phó Giám đốc

Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên

Phòng Hành chính và Quản trị thiết bị

Lê Hữu Bằng

Trưởng phòng

Phòng Hành chính và Quản trị thiết bị

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch

Mai Thị Kiều Phượng

Giám đốc

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành

Nguyễn Đăng Bắc

 Giám đốc

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành

Võ Đình Văn

Phó Giám đốc

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành

Trung tâm Hàn quốc học

Park Jong Ryul

Giám đốc

Trung tâm Hàn quốc học

Thư viện

Vũ Thị Lê

Giám đốc

Thư viện

Ban Quản lý Dự án xây dựng

Đào Huy Nhật

Phó Trưởng ban

Ban Quản lý Dự án xây dựng

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Nguyễn Bá Hùng

Trưởng phòng

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Cộng đồng

Trần Hoài Nam

Giám đốc

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Cộng đồng