Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2, năm 2020

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2, năm 2020.

STTMASVHọ và tênNgày sinhGiới tínhLớpNgành
1181060035Đỗ Thị Lan1979-11-25Nữ172LKT1NTLuật
2181060036Phạm Hữu Tình1989-10-27Nam172LKT1NTLuật
3181060040Lê Mai Phương Dung1992-12-27Nữ172LKT1PYLuật
4175060064Dương Văn Tín1990-05-08Nam172LKT1PYLuật
5185060001Kpắ Y Thiêng1983-03-11 Nam172LKT1SHLuật
6185060003Bùi Thị Mỹ Hằng1996-06-08 Nữ182LUAT1CRLuật
7185060004Dương Võ Thị Duyên1992-09-04 Nữ182LUAT1CRLuật
8185060005Hoàng Liên Sơn1972-11-30 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
9185060007Kim Thị Nụ1987-07-12 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
10185060008Lê Đăng Khoa1977-07-04 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
11185060009Lê Minh Trí1985-05-30 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
12185060010Lê Thị Mai Trinh1989-05-20 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
13185060011Lê Thị Mỹ Dung1995-11-28 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
14185060013Lê Xuân Nam1977-08-23 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
15185060014Mai Đình Tiến1982-10-20 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
16185060016Mai Thị Yên1986-01-02 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
17185060019Nguyễn Hoài Đức1984-04-14 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
18185060020Nguyễn Quang Huy1993-10-24 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
19185060022Nguyễn Thị Anh Chi1988-11-05 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
20185060023Nguyễn Thị Hải Yến1987-12-29 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
21185060025Nguyễn Thị Hay1992-12-26 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
22185060027Nguyễn Thị Kim Tuyến1974-03-21 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
23185060028Nguyễn Thị Liễu Trâm1987-12-14 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
24185060029Nguyễn Thị Ngọc Nhi1988-03-19 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
25185060030Nguyễn Thị Nhật Hạ1993-03-12 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
26185060032Nguyễn Thị Như Trang1985-05-15 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
27185060033Nguyễn Thị Thu Thảo1992-01-03 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
28185060034Nguyễn Văn Toàn1987-07-16 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
29185060035Phạm Thị Như Ý1990-10-30 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
30185060036Trần Quốc Quân1991-06-06 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
31185060037Trần Thị Bạch Mai1990-09-24 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
32185060038Trịnh Thị Bích Chi1989-01-08 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
33185060039Trương Đăng Khoa1985-10-02 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
34185060041Trương Thị Phương Thủy1990-07-12 00:00:00Nữ182LUAT1CRLuật
35185060042Trương Trọng Trí1983-11-06 00:00:00Nam182LUAT1CRLuật
36185060044Bùi Nguyên Vũ1984-09-21 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
37185060045Đặng Chí Thiện1990-05-28 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
38185060047Diệp Nhật Tuấn1992-09-10 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
39181060041Đỗ Ngọc Thảo Nguyên1992-10-14 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
40181060045Đỗ Tường Vy1984-04-11 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
41181060046Dương Thị Xuân Trang1978-12-28 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
42181060049Lê Thị Đan Thanh1988-03-19 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
43184060008Lê Thị Thảo Huyền1970-08-12 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
44184060009Lê Văn Điệp1975-06-01 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
45184060010Lê Văn Hiếu1972-01-23 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
46184060011Nguyễn Chế Đạt1993-03-05 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
47184060012Nguyễn Chiến Thắng1987-07-27 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
48184060013Nguyễn Hồng Ân1993-11-03 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
49184060014Nguyễn Lê Ngọc Chi1984-10-15 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
50184060015Nguyễn Thành Đạt1992-11-30 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
51184060016Nguyễn Thị Bích Trâm1993-11-22 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
52184060017Nguyễn Thị Diệu Huyền1988-02-17 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
53184060018Nguyễn Thị Ngọc Lê1992-04-30 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
54184060019Nguyễn Thị Nguyên Thảo1989-06-05 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
55184060021Phạm Ngọc Hữu1986-08-27 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
56184060022Phạm Thị Huê1982-10-24 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
57184060024Phạm Thị Thùy Nhung1986-06-22 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
58184060030Phan Hoàng Liên1981-11-04 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
59184060031Phan Thị Khánh Dư1976-01-23 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
60184060033Trần Thị Kim Thủy1977-10-20 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
61184060034Trần Thị Thu Thảo1982-08-11 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
62184060036Trịnh Thị Trang Thu1986-08-19 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
63185060169Trương Hà Phúc1992-01-02 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
64185060173Trương Minh Phương1977-11-28 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
65185060174Trương Thị Thanh Hiền1984-08-16 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
66185060175Võ Anh Tấn1984-11-11 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
67185060177Võ Phụng Minh1982-11-22 00:00:00Nam182LUAT1NTLuật
68185060178Võ Thị Thu Mỹ1985-05-03 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
69185060179Võ Thụy Thanh Tâm1980-06-25 00:00:00Nữ182LUAT1NTLuật
70185060180Bùi Vũ Hồng Ngân1974-03-04 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
71185060181Cao Thị Thanh Thanh1990-11-30 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
72185060182Cao Thị Thanh Thủy1983-01-24 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
73185060185Đặng Thị Hồng Vân1992-10-16 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
74185060186Đặng Văn Hương1980-01-06 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
75185060187Đinh Văn Huy1991-06-20 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
76185060188Đỗ Trung Thành1977-08-20 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
77185060189Đoàn Khánh Linh1989-01-29 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
78185060191Đoàn Văn Trúc1993-08-16 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
79185060192Hà Thị Ngọc Giáng1982-11-06 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
80185060193Huỳnh Dương Hiếu1994-08-14 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
81185060195Huỳnh Quốc Toàn1992-09-28 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
82185060197Huỳnh Thị Chung Trinh1995-10-30 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
83185060199Huỳnh Thị Tuyết Son1983-10-25 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
84185060200Lại Thị Lương1970-11-08 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
85185060201Lê Giác Hải1978-04-19 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
86185060205Lê Hồng Phong1978-04-26 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
87185060206Lê Thanh Bình1978-05-19 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
88185060207Lê Thị Anh Đào1993-09-06 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
89185060209Lê Thị Kim Thủy1985-03-10 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
90185060210Lê Thị Mai1982-05-05 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
91185060213Lê Thị Toán1989-09-15 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
92185060214Lê Tiến Sĩ1984-04-03 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
93185060216Lê Văn Cường1985-10-11 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
94185060217Lê Văn Tiên1992-07-29 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
95185060218Nay Y KRư1991-01-12 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
96185060219Nguyễn Lê Hoàng Vy1985-11-10 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
97185060220Nguyễn Lương Quỳnh Nhi1981-08-24 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
98185060221Nguyễn Quốc Bình1981-03-01 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
99185060222Nguyễn Thị Ánh Hồng1985-09-09 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
100185060224Nguyễn Thị Hằng1982-09-10 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
101185060225Nguyễn Thị Hồng Xuyến1983-01-10 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
102185060048Nguyễn Thị Mỹ Hạnh1984-01-10 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
103185060049Nguyễn Thị Như Quỳnh1991-02-04 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
104185060052Nguyễn Thị Sim1988-12-02 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
105185060053Nguyễn Thị Thanh Truyền1986-08-06 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
106185060056Nguyễn Thị Thu Hiền1978-09-26 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
107185060057Nguyễn Thị Thu Siêm1983-02-23 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
108185060058Nguyễn Thị Thư Thảo1990-10-18 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
109185060059Nguyễn Thị Thúy Phương1988-11-05 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
110185060061Nguyễn Thị Xuân Huấn1984-01-20 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
111185060062Nguyễn Trần Lê Uyên1982-04-24 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
112185060063Nguyễn Trường Khoa1985-09-24 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
113185060064Nguyễn Văn Đức1988-08-07 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
114185060065Nguyễn Văn Tuấn1979-07-28 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
115185060066Nguyễn Vũ Minh1979-01-21 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
116185060067Nông Thị Luyến1990-02-18 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
117185060068Phạm Lê Thảo Phương1995-09-24 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
118185060069Phạm Thị Bích Ngọc1979-10-26 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
119185060070Phạm Thị Thu Yên1986-04-20 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
120185060073Phạm Tường Vi1983-09-20 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
121185060074Phạm Văn Bảo1986-01-04 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
122185060075Phan Vĩnh Phú1987-03-23 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
123185060076Pơ Loong Linh Giang1984-03-08 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
124185060077Tạ Thị Thu Hiền1976-11-24 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
125185060078Tăng Thị Xuân1988-04-07 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
126185060079Tô Đào Thanh Quí1983-05-15 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
127185060080Trần Minh Tân1987-02-24 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
128185060082Trần Nguyên Trung1985-05-11 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
129185060083Trần Tấn Phát1992-09-07 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
130185060084Trần Thanh Tâm1983-08-12 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
131185060085Trịnh Thị Nguyệt Cầm1985-11-30 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
132171060061Trương Thị Phương Trang1974-02-01 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
133171060063Vi Tố Hạnh1982-04-17 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
134171060065Võ Nhật Tùng1988-07-10 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
135171060066Võ Thị Nhật1985-02-20 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
136171060067Võ Thị Tuyết Sương1983-09-02 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
137171060069Võ Vũ Vương1992-02-22 00:00:00Nam182LUAT1PYLuật
138171060076Vương Thị Ngọc Ân1989-09-08 00:00:00Nữ182LUAT1PYLuật
139174060015Bùi Khắc Quân1967-04-04 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
140174060017Bùi Kim Hoài1971-06-23 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
141174060018Bùi Mạnh Thường1992-01-02 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
142174060022Đặng Thanh Hải1986-09-16 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
143174060023Đặng Thị Ly1994-09-20 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
144174060025Đặng Văn Tuấn1973-02-06 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
145174060027Đào Duy Trường1992-03-04 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
146174060038Hồ Thị Thanh Hằng1990-10-01 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
147174060040Lê Duy Hòa1995-09-13 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
148174060006Lê Hải Dũng1976-12-10 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
149175060064Lê Hoàng Phước1993-02-21 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
150175060018Lê Thị Kim Xuyến1988-04-05 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
151175060047Lê Trần Huy1977-04-11 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
152174030029Lê Văn Tri1985-01-31 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
153161010074Lương Quốc Tuấn1977-12-27 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
154161010081Ngô Thị Thu1982-08-23 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
155161010018Ngô Thị Thùy1989-05-25 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
156161010040Nguyễn Hoàng Nam1981-04-18 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
157161010065Nguyễn Sĩ Thuận1976-08-11 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
158161010111Nguyễn Thái Trúc Quỳnh1986-03-28 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
159161010019Nguyễn Thị Hồng Hà1971-10-10 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
160161010031Nguyễn Thị Kim Dung1978-01-19 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
161161010044Nguyễn Thị Kim Kiều1985-04-03 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
162161010054Nguyễn Thị Nhật Truyền1987-06-20 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
163161010057Nguyễn Thùy Vy1983-07-19 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
164161010058Nguyễn Văn Đức1972-02-19 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
165161010060Phạm Kim Tùng1988-08-06 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
166161010066Phạm Viết Chánh1997-07-28 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
167161010105Phạm Việt Duy1992-08-28 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
168161010116Phạm Xuân Hải1972-11-18 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
169161020005Phan Xuân Hòa1976-05-24 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
170161020008Trần Anh Tuấn1990-01-26 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
171161020011Trần Minh Nga1983-01-05 00:00:00Nam182LUAT2NTLuật
172161060038Trần Thị Hoàng Phương1988-01-01 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
173161040037Trần Thị Hương Trà1996-06-14 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
174161070005Trần Thị Kim Duyên1978-05-26 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
175161070007Trần Thị Thảo1990-12-06 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
176161070014Trịnh Hồng Nhung1980-12-13 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
177161050006Võ Phương Uyên1986-02-01 00:00:00Nữ182LUAT2NTLuật
178161050022Văn Đình Nhứt1993-03-05 00:00:00Nam173LKT1NTLuật
179161050025Bùi Thanh Hiền1985-06-20 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
180161050029Hồ Chí Lực1982-05-21 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
181161050040Huỳnh Phi Hùng1985-10-07 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
182186050043Huỳnh Văn Vinh1993-02-16 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
183186050049Nguyễn Như Hải1984-10-11 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
184186050067Phạm Quốc Huy1995-12-08 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
185186050068Phan Anh Tiến1989-12-24 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
186186050069Trần Ngọc Khôi1994-02-11 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
187186050074Vũ Hoài Duy1985-02-16 00:00:00Nam173LKT1PYLuật
188174060085A Lê Y B Liên1988-08-03 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
189174060088Đào Văn Tý1979-02-05 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
190174060090K pă Hờ Trang1987-02-13 00:00:00Nữ173LKT1SHLuật
191174060091Ka Siu Hiệp1990-10-02 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
192174060092Kpắ Y Hoàng1979-01-24 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
193174060095Kpă Y Mương1986-08-07 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
194174060096KSơr Y Dơng1987-04-05 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
195174060097La O Hờ Loan1985-02-25 00:00:00Nữ173LKT1SHLuật
196174060098Lê Ô Y Hoan1989-01-26 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
197174060099Nay Y Nha1980-06-02 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
198174060100Nguyễn Thị Thủy1986-08-07 00:00:00Nữ173LKT1SHLuật
199174060101Nguyễn Văn Minh1989-08-14 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
200174060102R Chăm Y Léo1967-04-12 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
201174060104Rơ Ô Vang1970-05-27 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
202174060105Y Lôi1986-08-22 00:00:00Nam173LKT1SHLuật
203174060106Hờ Dốc1990-07-15 00:00:00Nữ173LKT1SH-ALuật
204174060107Hờ Dôi1992-08-12 00:00:00Nữ173LKT1SH-ALuật
205174060108K pá Y Khương1982-05-17 00:00:00Nam173LKT1SH-ALuật
206174060110Ksor H Prới1996-11-15 00:00:00Nữ173LKT1SH-ALuật
207174060111Y Chít1985-05-29 00:00:00Nam173LKT1SH-ALuật
208171060085Bùi Trung Hiếu1982-04-21 00:00:00Nam183LUAT1CRLuật
209171060086Đoàn Thị Kim Chi1988-03-21 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
210185060086Hồ Thị Thu1973-01-10 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
211185060087Hồ Thị Tuyết Mai1985-02-23 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
212185060088Hoàng Kim Vũ1979-10-02 00:00:00Nam183LUAT1CRLuật
213185060089Hứa Thị Khánh Hưng1985-03-27 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
214185060090Lê Thị Bảo Dung1984-01-02 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
215185060091Lê Thị Kim Uy1983-10-10 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
216185060092Lê Xuân Thắng1986-02-14 00:00:00Nam183LUAT1CRLuật
217185060093Nguyễn Quốc Bảo1991-03-23 00:00:00Nam183LUAT1CRLuật
218185060095Nguyễn Thị Hồng Duyên1982-11-13 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
219185060096Nguyễn Thị Mỹ Hạnh1990-04-09 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
220185060097Nguyễn Văn Ất1985-03-24 00:00:00Nam183LUAT1CRLuật
221185060098Nguyễn Văn Khánh1993-05-03 00:00:00Nam183LUAT1CRLuật
222185060099Phạm Thị Minh Truyền1985-07-28 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
223185060100Phan Thị Hương1984-06-20 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
224185060101Trần Thị Khánh Hà1989-11-26 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
225185060102Trần Thị Phương Dung1988-11-17 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
226185060103Võ Đức Đăng1980-11-07 00:00:00Nam183LUAT1CRLuật
227185060105Võ Thị Ngọc Điệp1977-09-15 00:00:00Nữ183LUAT1CRLuật
228185060106Nguyễn Quang Hải1969-05-08 00:00:00Nam183LUAT1NTLuật
229185060107Tô Trí Hữu1984-05-02 00:00:00Nam183LUAT1NTLuật
230185060108Trang Vĩnh Thuận1986-05-25 00:00:00Nam183LUAT1NTLuật
231185060109Võ Xuân Cảnh1968-10-15 00:00:00Nam183LUAT1NTLuật
232185060110Vũ Văn Đông1985-05-03 00:00:00Nam183LUAT1NTLuật
233185060111Nguyễn Thanh Phong1998-11-08 00:00:00Nam16DCNPM1Công nghệ Thông tin
234185060112Lê Anh Tuấn1998-05-14 00:00:00Nam16DLKT1Luật
235185060113H' Nguyên H Ra1998-10-12 00:00:00Nữ16DNNA1Ngôn ngữ Anh
236185060114Lưu Sinh Diệu Linh1998-10-24 00:00:00Nữ16DNNA1Ngôn ngữ Anh
237185060115Phạm Thị Lý1998-03-03 00:00:00Nữ16DNNA1Ngôn ngữ Anh
238185060116Trần Thị Vân Khánh1998-10-29 00:00:00Nữ16DNNA1Ngôn ngữ Anh
239185060117Võ Ngọc Mỹ Duyên1998-06-29 00:00:00Nữ16DNNA1Ngôn ngữ Anh
240185060118Châu Thị Tường Vy1998-04-20 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
241185060119Hồ Thị Quỳnh Như1998-07-13 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
242185060121Nguyễn Ngọc Thảo1998-01-19 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
243185060123Nguyễn Phương Uyên1998-07-09 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
244185060124Nguyễn Thị Bích Vi1998-11-27 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
245185060125Nguyễn Thị Mai Thoa1997-03-30 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
246185060126Nguyễn Thị Minh Hiếu1998-04-28 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
247185060128Phan Thị Kim Yến1998-08-07 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
248185060129Tạ Thu Trâm1998-03-24 00:00:00Nữ16DQTDL1Quản trị kinh doanh
249185060131Trần Đức Hoàng1997-11-23 00:00:00Nam16DQTDL1Quản trị kinh doanh
250185060132Dương Hậu1998-03-03 00:00:00Nam16DQTDN1Quản trị kinh doanh
251185060133Nguyễn Minh Trung1998-08-21 00:00:00Nam16DQTDN1Quản trị kinh doanh
252185060134Nguyễn Tài Đa1998-02-01 00:00:00Nam16DQTDN1Quản trị kinh doanh
253185060135Trần Hữu Sáng1998-03-10 00:00:00Nam16DQTDN1Quản trị kinh doanh
254185060137Nguyễn Hoài My1998-01-02 00:00:00Nữ16DQTVP1Quản trị kinh doanh
255185060138Nguyễn Lê Thị Linh1997-05-08 00:00:00Nữ16DQTVP1Quản trị kinh doanh
256185060142Lê Thị Kim Trúc1998-11-15 00:00:00Nữ16DTCNH1Tài chính - Ngân hàng
257185060143Phan Thị Như Phương1998-06-26 00:00:00Nữ16DTCNH1Tài chính - Ngân hàng
258185060145Trần Trương Mẫn1997-07-28 00:00:00Nam16DTCNH1Tài chính - Ngân hàng
259185060146Kpá Hờ Lam1998-11-28 00:00:00Nữ16DVNHD1Du lịch
260185060147Lê Hoàng Tuấn1998-03-14 00:00:00Nam16DVNHD1Du lịch
261185060148Nguyễn Thị Thúy Nga1998-07-25 00:00:00Nữ16DVNHD1Du lịch
262185060150Mấu Trung Hiếu1998-09-07 00:00:00Nam174LKT1KSLuật
263185060151Đoàn Minh Hải1996-01-12 00:00:00Nam174LKT1PYLuật
264185060153Nguyễn Tài Công1993-11-20 00:00:00Nam174LKT1PYLuật
265185060154Nguyễn Thành Lợi1995-09-29 00:00:00Nam174LKT1PYLuật
266185060155Nguyễn Thị Cẩm Nhung1995-01-01 00:00:00Nữ174LKT1PYLuật
267185060156Phạm Phú Quốc1995-03-29 00:00:00Nam174LKT1PYLuật
268185060157Trần Bình Nguyên1994-09-08 00:00:00Nam174LKT1PYLuật
269185060158Nguyễn Văn Bắc1995-02-17 00:00:00Nam174LKT1SHLuật
270185060159Võ Xuân Dũng1990-06-18 00:00:00Nam174LKT1SHLuật
271185060160Huỳnh Quốc An1979-09-09 00:00:00Nam17LTTKT3Kế toán
272185060162Cao Xuân Khương1993-07-08 00:00:00Nam184LUAT1CRLuật
273185060163Đỗ Thành Công1979-08-21 00:00:00Nam184LUAT1CRLuật
274185060164Hoàng Phước Lộc1996-08-26 00:00:00Nam184LUAT1CRLuật
275185060165Vũ Đức Thu1982-10-20 00:00:00Nam184LUAT1CRLuật
276185060166Đặng Đỗ Ái Văn1968-10-24 00:00:00Nam184LUAT1NTLuật
277185060167Nguyễn Thị Minh Lộc1987-04-25 00:00:00Nữ184LUAT1NTLuật
278185060168Nguyễn Thị Thùy Hương1975-12-01 00:00:00Nữ184LUAT1NTLuật
279184060001Huỳnh Thị Hiệp Trinh1987-02-01 00:00:00Nữ18B2NNA2Ngôn ngữ Anh
280184060004Lê Thị Loan1994-10-03 00:00:00Nữ18B2NNA2Ngôn ngữ Anh
281184060005Nguyễn Thị Thanh Lan1984-06-20 00:00:00Nữ18B2NNA2Ngôn ngữ Anh
282184060006Nguyễn Thị Tuyền1984-01-01 00:00:00Nữ18B2NNA2Ngôn ngữ Anh
283184060007Phạm Việt Triều1991-08-29 00:00:00Nam18B2NNA2Ngôn ngữ Anh
284175060126Trần Thị Kiều Trinh1990-12-10 00:00:00Nữ18B2NNA2Ngôn ngữ Anh
28511C4010064Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc14/05/1988Nữ11CKT1Kế toán
286165010022Lê Quốc Thái10/07/1992Nam16LTCQT1Quản trị kinh doanh
2870610188Nguyễn Hữu Phước02/08/1995Nam6QTKDQuản trị kinh doanh

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp đợt 2 tại đây.

Có thể bạn quan tâm
Tin cùng chủ đề

Cảnh báo kết quả học tập

Phòng Đào tạo đăng thông tin “Cảnh báo kết quả học tập” đến các sinh viên đang học tập hệ chính quy tại trường Đại học Thái Bình Dương.

Đại học Thái Bình Dương trao bằng tốt nghiệp đợt 2

Sáng ngày 14/11 tại cơ sở chính Mai Thị Dõng, Nha Trang, Đại học Thái Bình Dương đã trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 cho 286 tân khoa.

Thông báo về việc phát bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 – 2020

Ngày 15/10, Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo đến sinh viên các lớp Đại học khóa 2017 (173LKT1SH, 173LKT1SH-A, 174LKT1SH), khóa 2018 (182LUAT1NT, 183LUAT1NT, 184LUAT1NT, 182LUAT1CR, 183LUAT1CR, 184LUAT1CR, 182LUAT1PY, 182LUAT2NT) và sinh viên các khóa tốt nghiệp đợt 2, năm 2020 những nội dung liên quan đến công tác phát bằng và tổ chức […]