Đúc kết từ hội thảo “Du lịch di sản” hợp tác với tổ chức PUM (Hà Lan)

(English Follows)

Từ ngày 6/8 đến 20/8/2021, Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn Hóa (Khoa NN, DL và VH), Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) kết hợp với Tổ chức PUM (HÀ LAN) chủ trì chuỗi Hội thảo “Du lịch di sản”. Ngôn ngữ dùng trong Hội thảo hoàn toàn bằng tiếng Anh và không có phiên dịch.

Do tình hình dịch bệnh nên hội thảo được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, mỗi tuần một buổi, do TS. Dineke Koerts – chuyên gia cao cấp về du lịch, Tổ chức PUM và TS. Võ Sáng Xuân Lan – Trưởng Khoa NN, DL và VH đồng chủ trì.

Hội thảo “Du lịch di sản” tổ chức trực tuyến từ ngày 6 – 20/8/2021

Hội thảo diễn ra online nhưng không vì thế mà thiếu sự nhiệt tình của các thành viên tham dự. Điều này được thể hiện thông qua các trao đổi, các câu hỏi mà người tham dự đặt ra cho người chủ trì và cho các đồng nghiệp của mình; thông qua sự năng động và sáng tạo trong hoạt động nhóm và thiết kế tour của các tổ.

Một điểm hay trong hội thảo này là thành phần tham dự rất phong phú, bên cạnh giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành du lịch thì các giảng viên chuyên ngành tiếng Anh cũng tham dự.

Khi được hỏi “Thầy/ cô có cảm nhận gì và đã gặt hái được gì qua hội thảo?”, một số giảng viên tiếng Anh đã chia sẻ rất chân thành.

Giảng viên Nguyễn Thị Thư nhận thấy đã thu nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là mở rộng vốn kiến thức liên ngành. Trong khi đó, giảng viên Nguyễn Thuận Tuyết Sương cho rằng là dân “ngoại đạo” ngành du lịch nhưng qua 3 buổi hội thảo giúp cô hiểu được khái niệm “Du lịch di sản”. Từ đó, cô cũng phần nào biết cách thiết kế một tour cho phù hơp, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng.


“Hội thảo này là một tập hợp các hoạt động thú vị, nơi các cá nhân có thể tham gia và xây dựng kinh nghiệm về ngành du lịch, đặc biệt là du lịch di sản. Bản thân tôi hiểu biết sâu sắc hơn về phát triển du lịch địa phương; phát triển sản phẩm du lịch gắn liền với phát triển bền vững. Tôi hy vọng rằng, ngày càng có nhiều hội thảo ý nghĩa và được tổ chức định kỳ như hội thảo này, để giảng viên có cơ hội cập nhật thêm kiến thức mới, trang bị kiến thức liên ngành ở các lĩnh vực khác nhau”.

Cô Nguyễn Thị Hồng Phương rất tâm đắc với chương trình và nội dung của hội thảo.

Ngày cuối của hội thảo, với sự sáng tạo, kết hợp các kiến thức thu nhận được và sự hướng dẫn từ TS. Dineke Koerts, các tổ đã tự thiết kế tour để giới thiệu và trình bày với các thành viên tham dự.

Ai cũng hy vọng rằng, một ngày không xa, dịch bệnh sớm được đẩy lùi để các thành viên của hội thảo có thể áp dụng tour của nhóm mình vào thực tế, có được những trải nghiệm đáng nhớ và gắn kết hơn.

Và có một điều chắc chắn rằng những buổi Hội thảo như thế này sẽ tiếp tục được thực hiện dưới các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tại Khoa NN, DL và VH cũng như tại Trường Đại học Thái Bình Dương.

Xin chân thành cảm ơn TS. Dineke Koerts, người đã mang lại những kiến thức vô cùng quý báu và bổ ích. Chúng ta cùng hy vọng về ngành du lịch tươi sáng trong tương lai./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thư (Bộ môn Ngôn ngữ Anh, Khoa NN-DL & VH TBD)

REFLECTION FROM THE WORKSHOP “HERITAGE TOURISM”

From August 6, 2021 to the end of August 20, 2021, the Faculty of Languages, Tourism and Culture in collaboration with PUM Organization (Netherlands) chaired a Workshop entitled “Heritage Tourism”. Language used in the conference was entirely in English without interpretation.

Due to the epidemic situation, the seminar was conducted online, once a week, by Dr. Dineke Koerts – a senior expert in tourism, PUM Organization and Dr. Vo Sang Xuan Lan – Dean of Faculty of Languages, Tourism and Cultural studies co-chaired.

Workshop “Heritage Tourism” online From August 6, 2021 to the end of August 20, 2021

Although the seminar was conducted online, the participants were very enthusiastic. This was demonstrated through the exchanges, the questions that the participants posed to the host and to their colleagues; through the dynamism and creativity in group activities and tour design.

A good point of the Workshop is a diversification of the participants. Besides the lecturers who are PhDs and Masters in tourism, English teachers also attended it.

Answering to the question “What do you feel and what have you gained through the Workshop?”, some English teachers shared their oipions very sincerely.

Ms. Nguyen Thi Thu said that she acquired a lot of useful knowledge, especially in expanding her interdisciplinary knowledge. And Ms. Nguyen Thuan Tuyet Suong thought that being a “pagan” in tourism, but through 3 sessions, she can understand the concept of “heritage tourism”. Since then, she also knows how to design a suitable tour, bringing memorable experiences to customers.

This workshop is such a pleasant set of interesting activities where individuals can engage on and build their own experiences about tourism as well as heritage tourism. I myself deepen my understanding of local tourism development while maintaining sustainable development. I hope that more and more meaningful and informative workshops will be organized periodically, to get new knowledge in various fields”.

Meanwhile, Ms. Nguyen Thi Hong Phuong was very interested in the program and content of the Workshop said.

The last day of the Workshop, with creativity, combined with the knowledge gained and the guidance from Dr. Dineke Koerts, the groups designed the tour themselves to introduce and present their work with others. Everyone hopes that, one day not far, the epidemic will soon be controlled so that the members of the Conference can apply their group tours in reality to have more memorable and cohesive experiences.

And one thing is for sure, seminars like this will continue to be held online or offline at the Faculty of Languages, Tourism and Cultural Studies as well as in Thai Binh Duong University.

Sincere thanks to Dr. Dineke Koerts, who brought extremely valuable and useful knowledge. We all hope for a bright future of tourism./.

By Nguyen Thi Thu, English Department- Faculty of Languages, Tourism, & Culture

Có thể bạn quan tâm
Tin cùng chủ đề

Hội thảo quốc tế “Du lịch và Đại dịch Covid-19 từ các góc nhìn” – cập nhật lần 6

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Du lịch và đại dịch Covid – 19 từ các góc nhìn” thông báo thời gian tổ chức hội thảo, dự kiến vào 13-14/01/2022.

Chuỗi workshop nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên TBD

Chiều ngày 24/09, Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hoá (NN, DL & VH) trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) tiếp tục tổ chức Workshop thứ 3 “Tổng quan nghiên cứu khoa học trong các ngành Khoa học xã hội” về hướng dẫn các bước thiết lập nghiên cứu .

Áp dụng phương pháp lớp học đảo vào đào tạo sinh viên du lịch TBD

Phương pháp lớp học đảo cơ bản hướng sinh viên tới kỹ năng học tập trọn đời, tự tìm hiểu nghiên cứu và nâng cao kỹ năng đọc cho sinh viên. Đây là một trong những phương pháp mới, cùng với case study, mà ngành Du lịch của trường Đại học TBD áp dụng cho việc dạy và học từ năm học 2021-2022.