Thời khóa biểu các học phần Giáo dục khai phóng (Điều chỉnh)

Nhà trường thông báo đến tân sinh viên THỜI KHÓA BIỂU các học phần giáo dục khai phóng, năm học 2020-2021 (điều chỉnh)

Địa điểm học: 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang

  • Học phần “Thành công và hạnh phúc” do TS Phạm Quốc Lộc và ThS. Võ Đình Văn phụ trách
  • Học phần “Vấn đề xã hội: Truyền thống và hiện đại” do ThS. Nguyễn Trần Bảo Trinh phụ trách
  • Học phần “Tìm việc và thích nghi 4.0” do ThS. Nguyễn Hữu Quy phụ trách

Lưu ý: Sinh viên tự chọn 2 học phần để tham gia học tập.

Thời gian học và phòng học, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Tải Thời khóa biểu

Có thể bạn quan tâm
Tin cùng chủ đề

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020 – 2021

Nhà trường thông báo đến sinh viên các khóa thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2020-2021. Sinh viên xem chi tiết THỜI KHÓA BIỂU học kỳ I, năm học 2020-2021.

Thời khóa biểu HK1, năm học 2019 – 2020 các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (mới)

Sinh viên xem TKB HK1 năm học 2019-2020 dành cho các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 tại đây (Cập nhật ngày 05/09/2019)