Thông báo chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học

Để sinh viên được nắm rõ các điều kiện đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường; Thừa lệnh Hiệu trưởng Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên viên khóa tuyển sinh từ năm 2016 đến năm 2019 về điều kiện đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học như sau:

1. Điều kiện về Ngoại ngữ

1.1. Đối với sinh viên các khối không chuyên ngữ

Sinh viên đạt trình độ Tiếng Anh: đạt trình độ B1 của khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc các chứng nhận khác theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương sau (theo phụ lục gửi kèm).

Đối với chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia: chứng chỉ C phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo dục cấp trước ngày 15/01/2020.

1.2. Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Đông Phương học (chuyên ngành Hàn Quốc học, Song ngữ Trung – Anh, Trung Quốc Học)

Điều kiện ngoại ngữ 2: sinh viên đã tích lũy đủ các học phần đối với ngoại ngữ (ngoại ngữ 2 khác ngoại ngữ 1 trong chương trình đào tạo) thì xem như đã hoàn thành điều kiện về Ngoại ngữ 2.

2. Điều kiện về tin học

Sinh viên cóchứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học trình độ B cấp trước ngày 10/8/2016, phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT.

Đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin:chỉ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ (theo phụ lục gửi kèm).

3. Nộp chứng chỉ xét điều kiện tốt nghiệp

Cuối mỗi khóa học, trước mỗi đợt xét tốt nghiệp sinh viên nộp về Phòng Đào tạo gặp Cô Nguyễn Thị Thảo trong giờ hành chính (ĐT: 02583 727 182) các chứng chỉ để xét tốt nghiệp: 01 bản chứng chỉ Ngoại ngữ (phô tô công chứng) và  01 bản chứng chỉ Tin học (phô tô công chứng).

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này. Nếu có vướng mắc sinh viên liên hệ Cô Nguyễn Thị Thảo trong giờ hành chính (ĐT: 02583 727 182) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Tải Thông báo

Có thể bạn quan tâm
Tin cùng chủ đề

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp và tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021

Phòng Đào tạo trường Đại học Thái Bình Dương thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp (tháng 5) và tổ chức Lễ tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2021.

Quy định Đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Bình Dương

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Thái Bình Dương được ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-ĐHTBD ngày 1/4/2018.

Ôn tập và thi chứng chỉ Kỹ năng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành – Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo kế hoạch đăng ký, tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, cụ thể như sau: