Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp và tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021

1. Thời gian dự kiến xét và tổ chức lễ tốt nghiệp

Đợt 1: 

 • Sinh viên (SV) chính quy khóa 2017; SV liên thông khóa 2018, 2019 và SV các khóa trước đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
 • Xét tốt nghiệp: Tháng 5/2021.
 • Tổ chức lễ Tốt nghiệp: Tháng 6/2021.

Đợt 2: 

 • SV các khóa trước đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
 • Xét tốt nghiệp: Tháng 10/2021.
 • Tổ chức lễ Tốt nghiệp: Tháng 11/2021.

2. Sinh viên bổ sung hồ sơ để đủ điều kiện xét tốt nghiệp

a. Nộp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Sinh viên các lớp tốt nghiệp nộp các chứng chỉ sau:

 • 01 bản sao công chứng chứng chỉ Tin học.
 • 01 bản sao công chứng chứng chỉ Ngoại ngữ.
 • 01 bản sao công chứng chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
 • 01 đơn đề nghị được xét tốt nghiệp đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học (sinh viên không thuộc các lớp trong bảng đính kèm).

Nơi nhận: Sinh viên gửi về Phòng Đào tạo gặp cô Nguyễn Thị Thảo trong giờ hành chính (hoặc gửi theo địa chỉ: Nguyễn Thị Thảo, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thái Bình Dương, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: 02583 727 182).

(Thông báo về chuẩn đầu ra về Tin học và Ngoại ngữ theo Thông báo số 105/TB-ĐHTBD ngày 21/7/2020,  sinh viên xem tại đây)

Đợt 1: đến 22/4/2021
Đợt 2: đến 20/9/2021

b. Kiểm tra và xác nhận lại thông tin cá nhân sinh viên:

SV được nhận biểu mẫu về các thông tin cá nhân, kiểm tra tính chính xác và phản hồi thông tin trước khi xét công nhận tốt nghiệp.

Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Phòng Đào tạo gửi các thông tin, biểu mẫu đến sinh viên để xác nhận thông tin cá nhân sinh viên.

Đợt 1: đến 25/4/2021
Đợt 2: đến 20/9/2021

3. Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp

Sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp, Nhà trường gửi thông tin đến sinh viên; sinh viên đăng ký dự Lễ liên hệ cô Nguyễn Thị Thảo, ĐT: 0258 3727 182, email: thao.nt@tbd.edu.vn hoặc đăng ký trên form online.
(Chi tiết về kế hoạch và thời gian tổ chức lễ sẽ thông báo sau)

4. Lệ phí tốt nghiệp

 • Lệ phí xét tốt nghiệp: 500.000 đồng/SV tốt nghiệp (SV nộp lệ phí tốt nghiệp trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Kế toán – Tài chính).
 • Lệ phí tham dự Lễ tốt nghiệp: 200.000 đồng/SV dự Lễ tốt nghiệp (SV nộp lệ phí tham dự Lễ tốt nghiệp trước khi dự Lễ tốt nghiệp tại phòng Kế toán – Tài chính, SV không đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp không phải nộp lệ phí này).

5. Quy trình hướng dẫn nhận lễ phục và bằng tốt nghiệp

 • Bước 1: Sau khi nhận thông báo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp từ Phòng Đào tạo, sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp. 
 • Bước 2: Từ 7:30 – 8:00 ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp, sinh viên đến Phòng Kế hoạch – Tổng hợp để nhận lễ phục. Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn lễ phục nguyên hiện trạng trước và sau khi mượn.
  (*) Trường hợp sinh viên mượn lễ phục trước ngày tổ chức lễ: sinh viên phải nộp phí đặt cọc: 300.000 đồng/SV (số tiền này sinh viên nhận lại sau khi đã hoàn trả lễ phục).
 • Bước 3: Sau khi xong Lễ trao bằng tốt nghiệp, sinh viên chụp hình lưu niệm, hoàn trả lễ phục, nhận phiếu xác nhận trả lễ phục tại phòng Hành chính và Quản trị thiết bị (liên hệ anh Đặng Xuân Chỉnh 02583 727 183).
 • Bước 4: Sinh viên mang theo biên lai hoàn thành nghĩa vụ tài chính, giấy xác nhận trả lễ phục và CMND đến Phòng Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp.

Lưu ý: Các bạn sinh viên nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Thảo trong giờ hành chính (ĐT: 02583 727 182) để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm
Tin cùng chủ đề

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3, năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch học tập Học kỳ 3 năm học 2021 – 2022, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp những nội dung liên quan đến việc đăng ký, điều chỉnh đăng ký môn học và đóng học phí như sau: 1. Kế hoạch học tập Học kỳ 3 năm học […]

Cây sách TBD: Hành trình kết nối tri thức

Nhằm bồi dưỡng văn hóa đọc, tạo điều kiện cho học sinh THPT tiếp cận đa dạng nguồn sách, Trường ĐH Thái Bình Dương đã phát động chương trình trao tặng “Cây sách tri thức TBD” cho các trường THPT. Chương trình “Cây sách tri thức TBD” được tổ chức nhằm mục đích kết nối […]

Trường ĐH Thái Bình Dương ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Trường THPT Tôn Đức Thắng

Hợp tác giữa Trường ĐH Thái Bình Dương và THPT Tôn Đức Thắng hướng tới phát triển đi đôi với mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh, cho nhà trường, cho xã hội và cho cộng đồng. Sáng ngày 10/1, trên cơ sở tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa […]