Thông báo về việc sinh viên không đến trường tránh dịch bệnh Covid-19

      Căn cứ Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19.


      Để tăng cường việc phòng tránh dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn cho mọi người, Nhà trường thông báo đến toàn thể nhân viên, giảng viên, sinh viên của Trường thực hiện công tác phòng tránh dịch trong thời gian tới như sau:


      1. Sinh viên tiếp tục không đến trường tránh dịch từ 17/2/2020 – 23/2/2020.

      2. Giảng viên phụ trách các học phần theo thời khóa biểu chủ động liên lạc với sinh viên các lớp để tư vấn về môn học, gửi sinh viên các tài liệu liên quan và yêu cầu sinh viên thực hiện một số công việc trong học phần mà sinh viên có thể thực hiện trước.

      3. Đề nghị giảng viên, sinh viên theo dõi chặt chẽ các kênh thông tin của Trường để cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị để thực hiện công tác phòng tránh dịch bệnh.


      Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo đến toàn thể nhân viên, giảng viên, sinh viên của Trường biết và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.


      Trân trọng./.

Có thể bạn quan tâm
Tin cùng chủ đề

TBD tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Trường Đại học Thái Bình Dương tăng cường công tác phòng dịch, thực hiện khai báo y tế đầu mỗi tuần.

Thông báo: Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo: Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sinh viên TBD phấn khởi trở lại giảng đường sau kỳ nghỉ dài phòng dịch

Sáng ngày 11/5/2020, sinh viên Đại học Thái Bình Dương (TBD) trở lại học tập trung và chuẩn bị ôn tập kiến thức cho kì thi sắp tới trong không khí phấn khởi, tươi mới.