Viện Hợp tác – Nghiên cứu Quốc tế

Vai trò của đồng nhân dân tệ trong quan hệ đối tác thương mại ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Chiều ngày 24/08 tại TP. Hồ Chí Minh, bà Thi Anh-Dao TRAN – chuyên viên thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á đương đại (IRASEC) của Pháp đã trình bày đề tài: “Vai trò của đồng Nhân Dân tệ trong quan hệ đối tác thương mại ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Dịch thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH & nhân văn: Khuynh hướng mới ở Việt Nam

TS Nguyễn Thị Từ Huy (Trường ĐH Thái Bình Dương) có bài thuyết trình bằng tiếng Pháp tại tọa đàm do EFEO tổ chức: “Dịch thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn: Một khuynh hướng mới ở Việt Nam”.

Tiếp nhận hệ hình phương Tây ở Việt Nam thời kỳ hậu thuộc địa

Ngày 27 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, TS Phạm Văn Quang đã có buổi nói chuyện với chủ đề “Tiếp nhận hệ hình phương Tây ở Việt Nam thời kỳ hậu thuộc địa”, trong khuôn khổ chương trình Seminar định kỳ của Viện Hợp tác – Nghiên cứu quốc tế – Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang).

Quyền uy: Một khái niệm của chính trị học phương Tây

Sáng ngày 7/3/2020 tại Cà phê thứ bảy TPHCM, TS Nguyễn Thị Từ Huy có buổi nói chuyện về chủ đề “Khái niệm Quyền uy trong chính trị học của Hannah Arendt”.