Du lịch và đại dịch COVID 19 từ các góc nhìn

Du lịch và đại dịch COVID 19 từ các góc nhìn

Trường Đại học Thái Bình Dương thông tin tới các tác giả viết bài cho Hội thảo quốc tế về: “Du lịch và Đại dịch Covid-19 từ các góc nhìn”.