Tham vấn tâm lý

Tham vấn học đường và Tư vấn hướng nghiệp: Chuyên đề “Khám phá bản thân”

Sáng 21/5/2020 tại ĐH Thái Bình Dương, đại diện Trung tâm Tham vấn học đường và Tư vấn hướng nghiệp – Thạc sỹ Tâm lý học Đào Thị Huệ chủ trì chuyên đề “Khám phá bản thân” đã chia sẻ, thảo luận cùng sinh viên các khoa tham dự. Theo Thạc sĩ Tâm lý học […]