Thời khóa biểu

Thời khóa biểu HK1, năm học 2019 – 2020 các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 (new)

Sinh viên xem TKB HK1 năm học 2019-2020 dành cho các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 tại đây (Cập nhật ngày 05/09/2019)

Ôn tập và thi chứng chỉ Kỹ năng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành – Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo kế hoạch đăng ký, tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, cụ thể như sau: