Thông báo đào tạo

Cảnh báo kết quả học tập

Phòng Đào tạo đăng thông tin “Cảnh báo kết quả học tập” đến các sinh viên đang học tập hệ chính quy tại trường Đại học Thái Bình Dương.

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2, năm 2020

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2, năm 2020. Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp đợt 2 tại đây.

Quy định Đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Bình Dương

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Thái Bình Dương được ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-ĐHTBD ngày 1/4/2018.

Thông báo chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học

Để sinh viên được nắm rõ các điều kiện đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường; Thừa lệnh Hiệu trưởng Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên viên khóa tuyển sinh từ năm 2016 đến năm 2019 về điều kiện đầu ra về Ngoại ngữ […]