TT Kết nối và Hỗ trợ Sinh viên

TBD hỗ trợ sinh viên 40% giá thuê phòng ký túc xá vì dịch Covid-19

Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) vừa có quyết định hỗ trợ sinh viên 40% giá thuê phòng ký túc xá (KTX) vì dịch Covid-19. Theo đó, mức giá cụ thể sau khi hỗ trợ như sau: Phòng phổ thông (6 sinh viên): 300.000 đồng/sinh viên/tháng (mức giá cũ: 500.000 đồng/SV/tháng)  Phòng chất lượng cao […]

Các biểu mẫu Sinh viên

Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên đính kèm các “Biểu mẫu sinh viên” gồm: Phiếu báo cáo của Ban cán sự lớp; tờ khai lý lịch người ở ký túc xá; phiếu đăng ký ở ký túc xá; phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên; giấy xác nhận vay vốn […]

Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ Sinh viên

Giới thiệu Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên là một đơn vị chức năng của Trường Đại học Thái Bình Dương, thuộc Ban Giám hiệu trực tiếp quản lý. – Giúp sinh viên phát triển kỹ năng, nhân cách thông qua việc đẩy mạnh sự gắn kết với cộng đồng và tăng […]