TT Ngoại ngữ - Tin học thực hành

Thông báo chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học

Để sinh viên được nắm rõ các điều kiện đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường; Thừa lệnh Hiệu trưởng Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên viên khóa tuyển sinh từ năm 2016 đến năm 2019 về điều kiện đầu ra về Ngoại ngữ […]

Ôn tập và thi chứng chỉ Kỹ năng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thực hành – Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo kế hoạch đăng ký, tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, cụ thể như sau: