Giáo dục Khai phóng

Mô hình mới cách làm mới ngành Luật ĐH Thái Bình Dương

Vừa qua, Khoa Kinh tế và Luật ĐH Thái Bình Dương tổ chức Tọa đàm “Mô hình mới, cách làm mới” ngành Luật.

Thái Bình Dương: ĐH đầu tiên tại Nha Trang áp dụng mô hình giáo dục khai phóng

Từ năm học 2020, Đại học Thái Bình Dương (TBD) tại Khánh Hòa áp dụng mô hình giáo dục khai phóng và hệ tín chỉ phổ biến tại các trường đại học ở Mỹ và Canada.

Trường Đại học Thái Bình Dương: Tổ chức hội thảo về giáo dục khai phóng

Tại hội thảo, các chuyên gia, giảng viên của trường được nghe diễn giả Hồ Đắc Túc – tiến sĩ Ngôn ngữ học đến từ Đại học Monash (Australia) trình bày mô hình triết lý Giáo dục khai phóng, tình hình áp dụng giáo dục khai phóng trên thế giới hiện nay và ứng dụng thực tế để xây dựng đề cương các học phần tại Trường Đại học Thái Bình Dương.

Đại Học Đầu Tiên Ở Khánh Hòa Theo Mô Hình Giáo Dục Khai Phóng Với Hệ Thống Tín Chỉ

Đại học Thái Bình Dương áp dụng hệ thống tín chỉ Bắc Mỹ để sinh viên tự hoạch định lộ trình học tập của chính mình, và lấy giáo dục khai phóng làm nền tảng cho mọi ngành chuyên môn. Với nền tảng vững chắc về chuyên ngành và trang bị kiến thức sâu rộng, Chương […]