Liên thông - Văn bằng 2

Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học chính quy, đợt 3

Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD) thông báo tuyển sinh đại học liên thông, gồm văn bằng hai trước đây (sau đây gọi tắt là “liên thông – văn bằng 2”) với 200 chỉ tiêu cho 5 ngành học: Ngôn ngữ Anh, Luật, Kế Toán, Quản trị kinh doanh và Du lịch. Hình thức tuyển sinh Nhà trường tổ chức xét […]

Thông báo tuyển sinh Liên thông – Văn bằng 2 đại học chính quy

Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD) thông báo tuyển sinh đại học liên thông, gồm văn bằng hai trước đây (sau đây gọi tắt là “liên thông – văn bằng 2”) với 200 chỉ tiêu cho 5 ngành học: Ngôn ngữ Anh, Luật, Kế Toán, Quản trị kinh doanh và Du lịch. Hình thức tuyển sinh Nhà trường tổ chức xét […]

TBD tuyển sinh đại học Liên thông – Văn bằng 2

Ngày 28/02/2022, ĐH TBD tuyển sinh đại học liên thông – văn bằng 2 với 200 chỉ tiêu cho 5 ngành học Ngôn ngữ Anh, Luật, Kế Toán, Quản trị kinh doanh và Du lịch.

TBD tuyển sinh 200 chỉ tiêu đại học Liên thông – Văn bằng 2

Ngày 29/10/2021, Trường ĐH TBD tuyển sinh đại học liên thông, gồm văn bằng hai trước đây (sau đây gọi tắt là “liên thông – văn bằng 2”) 200 chỉ tiêu cho 5 ngành học (Ngôn ngữ Anh, Luật, Kế Toán, Quản trị kinh doanh và Du lịch).

Thông báo tuyển sinh 200 chỉ tiêu đại học liên thông – văn bằng 2

Ngày 01/03/2021, Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo tuyển sinh đại học liên thông, gồm văn bằng hai trước đây với 5 ngành học cùng 200 chỉ tiêu.

Thông báo điểm trúng tuyển và hồ sơ nhập học đối với thí sinh xét tuyển đại học liên thông chính quy đợt 1, đợt 1 bổ sung năm 2020

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo điểm trúng tuyển và hồ sơ nhập học đối với thí sinh xét tuyển đại học liên thông chính quy đợt 1, và đợt 1 bổ sung năm 2020

Thông báo về việc đóng học phí liên thông

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo đến quý phụ huynh, tân sinh viên về việc đóng học phí, lệ phí nhập học và các quy định hoàn trả hồ sơ, học phí, lệ phí đối với tân sinh viên Đại học liên thông nhập học năm 2020

TBD thông báo tuyển sinh đại học liên thông – văn bằng 2

Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD) thông báo tuyển sinh đại học liên thông, gồm văn bằng hai trước đây (sau đây gọi tắt là “liên thông – văn bằng 2”) các ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Luật.

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy Văn bằng 2 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thái Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học chính quy Văn bằng 2 năm 2020, cụ thể ngành đào tạo