Các khoản chi trực tiếp cho người có công với cách mạng

Hỏi: Bố tôi là người có công với cách mạng. Vợ chồng tôi ở xa nay mới có điều kiện về và chăm sóc ông. Xin hỏi, chính sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình người có công được quy định như thế nào?
(Thu Lan – Cam Ranh)
Trả lời: Ngày 21-7-2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.
Theo đó, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng như sau: Chi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà; Chi hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; Trợ cấp ưu đãi giáo dục khi theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; Chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; Chi trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ; (quy định mới) Các khoản chi trợ cấp mai táng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Chi tiền ăn thêm ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Cấp tiền mua Báo Nhân dân cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Chi quà tặng của Chủ tịch nước.
Thông tư 44/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 5-9-2022 và thay thế Thông tư 101/2018/TT-BTC và Thông tư 148/2015/TT-BTC.


Luật sư Nguyễn Quang Vinh

Nguồn: Báo Khánh hòa