Khi nào phải đổi căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân còn hạn sang căn cước công dân gắn chip?

Hỏi: Hiện nay, địa phương đang tuyên truyền người dân đi làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Vậy xin hỏi, nếu công dân có CCCD mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) còn hạn thì có bắt buộc đổi sang CCCD gắn chip không?
(Cao Văn Mai – Diên Khánh)
Trả lời: Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về độ tuổi đổi thẻ CCCD: Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Như vậy, CCCD mã vạch có thời hạn sử dụng như sau: CCCD được cấp từ khi đủ 14 đến trước 23 tuổi sẽ hết hạn vào năm 25 tuổi; CCCD được cấp từ khi đủ 23 đến trước 38 tuổi sẽ hết hạn vào năm 40 tuổi;  CCCD được cấp từ khi đủ 38 đến trước 58 tuổi sẽ hết hạn vào năm 60 tuổi. Ngoài ra, giá trị sử dụng của thẻ CCCD mã vạch sẽ được in tại mặt trước của CCCD mã vạch.
Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA hướng dẫn thực hiện về mẫu thẻ CCCD quy định, Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ ngày 23-1-2021. Thẻ CCCD đã được cấp trước thời gian này vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD theo quy định.
Như vậy, nếu CCCD mã vạch được cấp trước ngày 23-1-2021 mà còn thời hạn sử dụng thì công dân không phải bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp.
Đối với CMND, theo Thông tư 04/1999/TT-BCA hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về CMND thì CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Khoản 1, 2 Điều 38 Luật CCCD 2014 quy định Luật CCCD 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. CMND được cấp trước ngày luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.
Như vậy, nếu CMND đã được cấp trước ngày 1-1-2016 mà còn thời hạn sử dụng thì công dân không phải bắt buộc đổi sang CCCD gắn chip.
Ngoài ra, theo Luật CCCD năm 2014, thẻ CCCD được đổi (có gắn chip) trong các trường hợp sau đây: Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD; khi công dân có yêu cầu.


Luật gia Minh Hương

Nguồn: Báo Khánh hòa