Đoàn trường ĐH Thái Bình Dương tổ chức cuộc giám sát chuyên đề: Nâng cao chất lượng hoạt động trường học.

Đoàn trường ĐH Thái Bình Dương tổ chức giám sát theo chuyên đề vào ngày 20/05/2023 đã diễn ra thành công với sự tham gia tích cực của hơn 50 đoàn viên, sinh viên. Đây là một hoạt động quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trong toàn bộ hệ thống trường học.

Trước khi thực hiện cuộc giám sát, điều phối viên đã tiến hành công tác chuẩn bị cụ thể. Đầu tiên, một kế hoạch chi tiết đã được lập ra, ghi rõ các thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung và phương pháp giám sát. Kế hoạch này được truyền đạt cho toàn bộ đoàn viên, sinh viên tham gia để tạo sự thống nhất và đảm bảo tối đa hiệu quả của cuộc giám sát.

Ngoài ra, các tài liệu và quy định liên quan đến chuyên đề giám sát cũng đã được chia sẻ và được hướng dẫn rõ ràng. Điều này nhằm đảm bảo mọi thành viên tham gia đều hiểu rõ mục tiêu, phương pháp và quy trình của cuộc giám sát. Việc này không chỉ giúp chuẩn bị tốt cho các đoàn viên, sinh viên tham gia giám sát mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của đoàn trường.

Sau khi hoàn thành cuộc giám sát, các đoàn viên, sinh viên đã tham gia cuộc họp tổng kết để đánh giá và trình bày kết quả. Các nhóm đã trình bày về những điểm mạnh và điểm yếu của từng đơn vị, đánh giá tổng thể tình hình hoạt động của hệ thống trường học. Trong quá trình thảo luận, các đoàn viên, sinh viên đã thống nhất ý kiến và đề xuất các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý trong trường học.

Từ kết quả của cuộc giám sát, đoàn trường đã lập ra một kế hoạch cải thiện dựa trên những đề xuất và ý kiến của các nhóm tham gia. Kế hoạch này bao gồm việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, tăng cường quản lý và đánh giá từ phía học sinh, đồng thời đề xuất công cụ và phương pháp giảng dạy mới. Đoàn trường cũng cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên tiếp cận kiến thức và phát triển bản thân.

Cuộc giám sát theo chuyên đề vào ngày 20/05/23 đã thực sự mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị cho đoàn trường cũng như cho cả hệ thống trường học. Qua việc xác định và khắc phục những khuyết điểm, đoàn trường đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với chất lượng giáo dục. Đồng thời, cuộc giám sát cũng đã tạo ra sự kết nối và gắn kết giữa đoàn viên, sinh viên, giảng viên và quản lý trong quá trình đồng hành để nâng cao chất lượng hoạt động của trường học.