Sinh viên TBD tham gia hiến máu nhân đạo

Vào ngày 25/3/2023, Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương đã tổ chức một buổi Ngày hội hiến máu nhân đạo nhằm chuẩn bị cho kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của rất nhiều cán bộ nhân viên và sinh viên tại Khu nhà xe KTX trường.

Ngày hội hiến máu nhân đạo có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền và giáo dục cho sinh viên về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, với phương châm “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Ngoài việc nâng cao ý thức chung về sức khỏe cộng đồng, sự tham gia của cả những người lần đầu tiên cũng đã cho thấy một sự thay đổi tích cực trong tư duy và trách nhiệm của mọi người đối với xã hội.

Điều đáng chú ý là tinh thần tình nguyện và ý thức chung của mọi người trong việc hiến máu đã được nâng ca. Không chỉ các tình nguyện viên thường xuyên hiến máu, mà cả những người mới lần đầu tiên cũng đã tham gia vào hoạt động này. Điều này cho thấy một sự thay đổi tích cực trong tư duy về sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm với xã hội.

Đây là một hoạt động ý nghĩa và có ý tưởng sáng tạo để chào mừng những ngày kỷ niệm quan trọng trong lịch sử của Đoàn thanh niên và Thể thao Việt Nam. Sự tham gia của mọi người thể hiện sự đoàn kết và tinh thần đồng lòng trong việc công tác đoàn và phát triển cộng đồng. Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương đã tạo ra một không gian giao lưu, trao đổi thông tin và chia sẻ những giá trị nhân văn.