Đoàn trường ĐH Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt triển khai định hướng hình mẫu thanh niên Khánh Hòa thời kỳ mới năm 2023

Hội nghị tuyên truyền định hướng “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2023 của Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương đã diễn ra vào ngày 20/02 vừa qua tại phòng A304, tòa nhà nhà A với sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên TBD. Sự kiện này nhằm xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thích hợp với bối cảnh mới của Đoàn viên trường ĐH Thái Bình Dương trong thời kỳ đổi mới.

Với mục tiêu này, Ban thường vụ, BCH Chi đoàn và lãnh đạo trường đã cùng nhau xây dựng chương trình hành động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn bộ cơ cấu Đoàn, các đoàn viên, nhằm định hướng giá trị hình mẫu thanh niên. Việc này được coi là rất cần thiết và ý nghĩa để giúp các sinh viên nắm bắt những giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, từ đó trở thành những người có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

Đến với hoạt động tuyên truyền và định hướng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phù hợp với đơn vị năm 2023 của trường, các bạn sinh viên sẽ được tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động mang tính cách mạng và ý nghĩa, nhằm đạt được những tiêu chí quan trọng của hình mẫu thanh niên thời kỳ mới như: có lý tưởng cách mạng, có đạo đức trong sáng, tiên phong hành động và sáng tạo không ngừng.

Nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động của cán bộ, đoàn viên và thanh niên, hội nghị tuyên truyền đã đề ra các hoạt động cụ thể. Đồng thời, tầm quan trọng của việc nâng cao đạo đức cách mạng và đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống cũng được nhấn mạnh. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Hội nghị tuyên truyền đã được tổ chức đúng vào ngày 20/02 nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong xã hội thời kỳ mới. Đồng thời, qua sự kiện này, mọi người đã có cơ hội được tìm hiểu và thảo luận về các tiêu chí quan trọng của hình mẫu thanh niên, từ đó tìm cách thực hiện để đạt được những kết quả tích cực.

Đầu tư vào việc xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới là một việc làm rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. Trường ĐH Thái Bình Dương đã nhận thức được tầm quan trọng của việc này và đã tiến hành tổ chức hội nghị tuyên truyền để kêu gọi sự tham gia tích cực của sinh viên.

Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với những thay đổi lớn trong quan điểm và hành động công tác tổ chức Đoàn. Từ cách tiếp cận đến cách tổ chức, tất cả đều được thay đổi để phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hội nghị tuyên truyền đã định hướng tương lai của Đoàn trường ĐH Thái Bình Dương, đồng thời mở ra một cơ hội để đánh giá và cải thiện công tác xây dựng hình mẫu thanh niên.

Thông qua hoạt động tuyên truyền và định hướng giá trị hình mẫu thanh niên, trường Đại học Thái Bình Dương mong muốn tạo ra những tín hiệu tích cực trong giới trẻ, tạo cơ hội và động lực để họ tham gia vào các hoạt động cộng đồng và xã hội tích cực. Công tác tuyên truyền này mang ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng một thế hệ trẻ có ý thức và trách nhiệm, có khả năng thích nghi và đổi mới, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.