Tọa đàm Chat GPT ” Người thầy trong thời đại AI: Ảo và thật – Đồng hành và Đối Kháng

Toạ đàm “Người thầy trong thời đại AI: Ảo và Thật – Đồng hành và Đối kháng” diễn ra vào sáng 6/3, do đoàn trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức. Sự kiện này đã tạo ra một diễn đàn để thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, với sự tập trung vào ứng dụng AI-ChatGPT và tác động của nó.

Ứng dụng AI-ChatGPT là một công nghệ đột phá trong lĩnh vực giáo dục, giúp cải thiện hiệu quả học tập và chuẩn bị cho kỷ nguyên công nghệ số. Tuy nhiên, tại tọa đàm, những thách thức và nguy cơ mà ChatGPT mang lại đã được đặt ra. Các nhà giáo dục đã phải suy nghĩ về tác động của trí tuệ nhân tạo đến quá trình dạy và học, cũng như vai trò của người thầy trong thời đại AI.

TS. Trần Minh Sơn, chuyên gia công nghệ thông tin từ Trường Đại học Thái Bình Dương, đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Ông cho rằng, mặc dù ChatGPT là một công cụ mạnh mẽ và tiềm năng, nó không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người thầy trong giáo dục. ChatGPT chỉ đưa ra gợi ý và giải pháp, trong khi quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay con người.

Tuy nhiên, điều này không phải là một thách thức lớn đối với ngành giáo dục. Thực tế, tính năng của ChatGPT sẽ là một bước tiến trong việc hỗ trợ giáo dục. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và người thầy sẽ tạo ra một môi trường học tập tốt hơn, nơi mà công nghệ tác động tích cực đến quá trình dạy và học.

Ngoài các quan điểm và phân tích về vai trò của AI trong giáo dục, tọa đàm cũng là nơi để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và giảng viên chia sẻ ý kiến và quan điểm về tương lai của giáo dục dưới ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo. Đây là một cơ hội để tìm hiểu và thảo luận về những cách mà công nghệ mới có thể cải thiện và thay đổi cách chúng ta giảng dạy và học tập.

Tổ chức tọa đàm này không chỉ tạo ra một diễn đàn để thảo luận và chia sẻ kiến thức, mà còn là một bước tiến trong việc nâng cao nhận thức về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo. Hy vọng rằng, các ý kiến và quan điểm được chia sẻ tại sự kiện này sẽ đóng góp vào việc xác định hướng phát triển của giáo dục trong tương lai.

Một số hình ảnh của sự kiện: