Trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội: Góc nhìn của cha đẻ Internet – Vinton Cerf

Ngày 23/3/23, Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương phối hợp với trung tâm Giáo dục tổng quát và Đổi mới sáng tạo đã tổ chức chương trình trực tuyến có tên “Trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội: Góc nhìn của Cha đẻ Internet”. Chương trình này đã thu hút sự chú ý của hơn 300 bạn sinh viên tham gia trực tiếp và online qua nền tảng facebook, đặc biệt là do có sự tham gia của tiến sĩ Vinton Gray Cerf – người được coi là cha đẻ của Internet.

Trong chương trình, tiến sĩ Cerf đã chủ động chia sẻ và bàn luận về những ứng dụng tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong tương tác xã hội. Ông đã kể về quá trình phổ biến của Internet, và nhấn mạnh rằng ngày nay, Internet đã trở thành một hiện tượng tự nhiên. Ông khẳng định rằng mặc dù đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm này, ông không muốn dừng lại, mà muốn tiếp tục nỗ lực để Internet ngày càng phát triển và mở rộng hơn nữa.

Chương trình kết thúc với việc mở rộng sang các chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội. Tại đây, các tham luận đề cao tầm quan trọng của việc phát triển thuật toán và công nghệ mới để tạo ra tương tác xã hội hiệu quả hơn. Các diễn đàn và nhóm thảo luận về các công nghệ tiên tiến và ứng dụng tương tác xã hội cũng được tổ chức để xây dựng một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội.

Chương trình đã mang lại những thông tin quan trọng về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc rằng, trong tương lai, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và cải thiện cuộc sống của con người. Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương và Khoa Giáo dục tổng quát và Đổi mới sáng tạo cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực này, nhằm góp phần vào sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của con người.