Trường Đại học Thái Bình Dương tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số trong kinh tế biển

Trường Đại học Thái Bình Dương vừa tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số trong kinh tế biển.

Hội thảo khoa học đã diễn ra thành công với sự tham gia của 250 đại biểu. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Trùng Lập – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Thái Bình Dương cùng với Đoàn trường đã có buổi tham luận chủ đề “Chuyển đổi số trong kinh tế biển – công nghệ và ứng dụng”.

Tiến sĩ Lập đã thông tin về các dự án, mô hình ứng dụng các công nghệ số để phát triển kinh tế biển hiệu quả và khuyến nghị việc chuẩn bị nhân sự đủ năng lực về chuyển đổi số. Trường Đại học Thái Bình Dương được đánh giá là có thế mạnh trong chuyển đổi số và công nghệ thông tin, đặc biệt là trong nuôi trồng thủy sản, Blue Economy (Kinh tế Xanh) và du lịch biển. Đây là những lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Khánh Hoà trong tương lai