Hành trình ôn lại truyền thống lịch sử và tình yêu quê hương

Hơn 70 đoàn viên, thanh niên của tỉnh đã có cơ hội tham gia hành trình ôn lại truyền thống lịch sử.

Chuyến đi này đã cho các em một cơ hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Các đoàn viên và thanh niên đã được cập nhật về tình hình biển và đảo thông qua báo cáo và thông tin chi tiết được cung cấp tại buổi chia sẻ. Ngoài ra, các em cũng đã có dịp tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể hiện tình cảm quân dân đối với các cán bộ và chiến sĩ thuộc Hải đoàn 32. Hành trình này đã giúp các đoàn viên và thanh niên có thêm những kiến thức cần thiết, tăng cường tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương.