Hội nghị tuyên truyền, quán triệt triển khai định hướng hình mẫu thanh niên Khánh Hòa thời kỳ mới năm 2022

Ngày 24/2/2022, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt triển khai định hướng hình mẫu thanh niên Khánh Hòa thời kỳ mới năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng các đồng chí thường trực các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã tiến hành quán triệt triển khai 04 tiêu chí trọng tâm để tuyên truyền, định hướng các cấp bộ Đoàn triển khai tuyên truyền, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khánh Hòa thời kỳ mới: 1. Bản lĩnh vững vàng. 2.Tiên phong hành động. 3. Sáng tạo không ngừng. 4. Kỹ năng phù hợp. Với mỗi tiêu chí đi kèm với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng triển khai bộ công cụ “Hình mẫu thanh niên Khánh Hòa thời kỳ mới” nhằm phục vụ công tác tuyên truyền.

Nguồn: Thông tin điện tử  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa