Đào Huy Nhật

Đào Huy Nhật

  • Phó Ban, Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý chiêu sinh, Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Là Thạc sĩ Quản lý dự án, ông có hơn 13 năm kinh nghiệm trong hoạt động lĩnh vực ngành xây dựng – quản lý dự án tại các tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bến Tre, Phan Thiết, Nha Trang.

Trong quá trình công tác tại Đại học Thái Bình Dương từ năm 2014, ông đã đảm nhận nhiều vai trò, vị trí công việc khác nhau. Ông kỳ vọng thúc đẩy phát triển hiệu quả hoạt động truyền thông, tuyển sinh của nhà trường thông qua việc lan tỏa các giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục mà nhà trường đang xây dựng, cùng xây dựng trường Đại học Thái Bình Dương là nơi đáng học – đáng làm việc.