Đinh Thị Thu Hà

Đinh Thị Thu Hà

Trưởng bộ môn, ngành Tài chính Ngân hàng

Bà đạt học vị Tiến sĩ Kinh tế từ trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH), đồng thời là chuyên gia của tổ chức Kiểm định quốc tế FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation).

Từ năm 2020, bà công tác tại trường Đại học Thái Dương với vai trò là Trưởng bộ môn Tài chính Ngân hàng. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học cùng nhiều công trình nghiên cứu quốc tế trong và ngoài nước, bà mong muốn đóng góp và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng cho khu vực duyên hải miền Trung và cả nước.