Đinh Văn Hương

Đinh Văn Hương

Trưởng phòng Đào tạo

Ông đảm nhận trách nhiệm quan trọng để đảm bảo sự phát triển và chất lượng giáo dục của nhà trường. Với hơn 12 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý đào tạo Đại học, ông đã đóng góp vào sự thành công của Trường thông qua việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thiết lập và triển khai các chương trình đào tạo đa dạng và linh hoạt. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, ông luôn hướng đến việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện, tương tác và mang lại trải nghiệm học tập xuất sắc cho cộng đồng sinh viên tại trường Đại học Thái Bình Dương.