Lê Trung Nghĩa

Lê Trung Nghĩa

Chánh Văn phòng Trường

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, từ công tác giảng dạy đến quản lý đào tạo đại học, ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành giáo dục và thành công của Trường. 

Ông luôn tuân thủ các quy định của giáo dục đại học và triết lý giáo dục của Trường nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục đáng tin cậy và hiệu quả. Ông đóng vai trò hỗ trợ Ban giám hiệu trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững về chất lượng nguồn nhân lực của trường, đồng thời đảm bảo sự hoạt động và phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong trường. 

Tiêu chí làm việc của ông luôn dựa trên sự hài lòng và phát triển của sinh viên, với tinh thần xây dựng một môi trường “thực học, toàn diện, tương tác, trao quyền, thấu cảm”, hướng đến cung cấp một trải nghiệm đào tạo tốt nhất, đáng giá nhất cho cộng đồng sinh viên học tập tại trường Đại học Thái Bình Dương.