Mai Thị Kiều Phượng

Mai Thị Kiều Phượng

Giám đốc, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Du lịch

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Mai Thị Kiều Phượng bao gồm Lí luận ngôn ngữ học, Phương pháp dạy học đại học và Văn hóa Du lịch. Bà đã công bố 40 bài nghiên cứu chuyên ngành về Ngôn ngữ và 10 bài nghiên cứu chuyên ngành về Văn hóa Du lịch, được trình bày trong các hội thảo trong nước và quốc tế, và được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành cấp Quốc gia. Bà cũng đã xuất bản hơn 10.000 trang sách chuyên khảo của 19 công trình sách chuyên khảo về chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng Việt.

Tại trường Đại học Thái Bình Dương, PGS.TS Mai Thị Kiều Phượng đã và đang ứng dụng năng lực của mình để phát triển các thế hệ người học, bà đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường và xã hội.