Nguyễn Bá Hùng

Nguyễn Bá Hùng

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị

Ông đạt học vị Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), với lĩnh vực nghiên cứu là tài chính. Trước khi gia nhập trường Đại học Thái Bình Dương, TS. Nguyễn Bá Hùng từng làm việc tại Trường Kinh Doanh, Đại Học Edinburgh (Vương Quốc Anh) và Trường Khoa học tri thức, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò Trưởng Bộ phận mô hình định lượng tại Ernst & Young và EntroFine để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, góp phần quan trọng vào quá trình đạt kiểm định BASEL II của VietCapital Bank.

Với vai trò Trưởng Khoa Kinh Tế và Quản trị, TS. Nguyễn Bá Hùng đem đến những trải nghiệm thiết thực nhằm phát triển năng lực cho sinh viên, giảng viên và nhân viên; hướng đến chất lượng quốc tế trong đào tạo, hợp tác và cộng tác nghiên cứu với doanh nghiệp.