Nguyễn Đăng Bắc

Nguyễn Đăng Bắc

Phó Trưởng Khoa, Khoa Công nghệ thông tin

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các nghiên cứu của ông hướng đến các đề tài: Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Công nghệ lập trình, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác.

Với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và giáo dục đại học, ông mong muốn đem đến những kiến thức công nghệ mới, những trải nghiệm thực tế cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu; truyền cảm hứng và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên khám phá và phát triển tối đa tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ. Góp phần giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng với những sự biến đổi của môi trường nghề nghiệp.