Nguyễn Hữu Quy

Nguyễn Hữu Quy

Kế toán trưởng

Ông tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Kế toán và Cử nhân Luật, hiện đang ông là nghiên cứu sinh trong lĩnh  Kế toán. Ông đã đạt được các chứng chỉ quan trọng như APC (Kế toán viên hành nghề), CPA (Kiểm toán viên) và CEO (Giám đốc điều hành), cùng với việc tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu khác.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp, ông đã đảm nhận nhiều vai trò và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tư vấn xây dựng hệ thống thông tin, triển khai ứng dụng phần mềm kế toán và kiểm toán. Ông đã gia nhập trường Đại học Thái Bình Dương từ năm 2014 và đảm nhận nhiều vị trí và trách nhiệm khác nhau, bao gồm phụ trách bộ môn kế toán và phụ trách khoa.

Trong cuộc sống, ông luôn có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trên công việc, ông luôn tuân thủ tinh thần cung cấp dịch vụ kế toán và tài chính tốt nhất để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người học. Ông cũng hướng đến xây dựng môi trường tương tác thân thiện và thúc đẩy quá trình tự động hóa thông qua việc chuyển đổi số.