Nguyễn Thuận Tuyết Sương

Nguyễn Thuận Tuyết Sương

Phó Trưởng Bộ môn Phụ trách, Ngôn ngữ Anh, Viện Đào tạo Quốc tế

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Đại học Đà Nẵng và có hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Trong những năm qua, bà đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau tại các cơ sở đào tạo tiếng Anh uy tín tại Việt Nam như giáo viên Tiếng Anh tại trường quốc tế Việt Úc; Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm Anh ngữ New Era; Giảng viên Tiếng Anh tại trường Đại học Khánh Hoà. 

Trong thời gian công tác tại trường Đại học Thái Bình Dương, bà đã tham gia giảng dạy các học phần Tiếng Anh thương mại du lịch; Syntax; Ngôn ngữ học đối chiếu và tham gia một số nghiên cứu về du lịch cùng Khoa Du lịch và các chuyên gia của tổ chức PUM (Hà Lan). Bà cũng yêu thích tìm hiểu và đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh để mang đến cho người học những tiết học thú vị, hiệu quả nhất.