Nguyễn Trùng Lập

Nguyễn Trùng Lập

Trưởng Khoa, Khoa Công nghệ thông tin

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST), với lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về Công nghệ phần mềm; Quản lý dự án; Chuyên đề công nghệ mới và Máy học.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học và phát triển dự án phần mềm, TS. Nguyễn Trùng Lập đã xây dựng một mạng lưới mối quan hệ rộng với các doanh nghiệp Công nghệ thông tin. 

Ông mong muốn mang đến những trải nghiệm tích cực cho sinh viên và giảng viên khoa Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Thái Bình Dương; đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin chất lượng cao cho khu vực miền Trung trong thời kỳ chuyển đổi số.