Văn Hữu Quang Nhật

Văn Hữu Quang Nhật

Phó Trưởng Khoa Phụ trách, Khoa Kinh tế và Quản trị

Ông có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học tại các trường, viện đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt ông chú trọng nghiên cứu sâu trong lĩnh vực Quản trị công nghệ. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đưa các mô hình, định hướng giáo dục tiên tiến, tiệm cận với sự phát triển của kinh tế xã hội vào hoạt động giảng dạy và đào tạo.

Với phương châm lấy người học làm trọng tâm, đối với ông, mọi hoạt động đào tạo tại trường đại học phải hướng đến sinh viên, tạo ra giá trị cho sinh viên và giúp sinh viên phát triển năng lực bản thân, đạt được thành công trong cuộc sống.

Trong tương lai, ông dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu trong lĩnh vực áp dụng công nghệ vào hoạt động của tổ chức, áp dụng tư duy định hướng công nghệ và các kỹ năng số vào chương trình đào tạo, giúp sinh viên tăng cường khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh kỷ nguyên số.