Giảng viên Trung tâm Giáo dục tổng quát, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự án

Nguyễn Trần Bảo Trinh

Học vị: Thạc sĩ Văn học Việt Nam 

Lĩnh vực: Văn học – Văn hóa

Tốt nghiệp: Đại học Đà Lạt

Môn giảng: Vấn đề xã hội: Truyền thống và hiện đại, Văn hóa – xã hội các nước Đông phương, Văn hóa và văn học dân gian Việt Nam.

Với vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục tổng quát, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự án, ThS Nguyễn Trần Bảo Trinh phụ trách các học phần thuộc nhóm kiến thức tổng quát về con người, tự nhiên và xã hội được thiết kế riêng cho sinh viên Đại học Thái Bình Dương. Những học phần này nhằm trang bị những kiến thức nền tảng và mang đến những trải nghiệm lý thú cho sinh viên, hình thành thói quen chiêm nghiệm, không ngần ngại dấn thân vào các vấn đề của xã hội đương đại.

Hồ Thị Thùy Vân

Học vị: Thạc sĩ Ngôn ngữ học; Cử nhân Ngữ văn

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học

Tốt nghiệp: Trường Đại học Quy Nhơn

Môn giảng: Cơ sở ngôn ngữ tiếng Việt, Văn hóa đại cương, Tâm lý đại cương.

ThS Hồ Thị Thùy Vân chịu trách nhiệm chính trong việc giảng dạy các học phần có kiến thức tổng quát cho sinh viên, với mục tiêu phát triển toàn diện: đạo đức, tri thức, văn hóa. Áp dụng những kiến thức, kỹ năng sư phạm và không ngừng học hỏi để trở thành một giảng viên có chuyên môn sâu, góp sức mình cho sự thành công của sinh viên.