Học phí

– Mức học phí: 640.000 đồng/tín chỉ.

– Học phí được cố định suốt khóa học.

Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 Trường Đại học Thái Bình Dương

*Do điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đại học Thái Bình Dương quyết định không áp dụng mức học phí mới cho năm đầu tiên của khóa tuyển sinh năm 2020. Nhà trường sẽ áp dụng mức học phí cũ cho năm học đầu tiên của khóa tuyển sinh 2020.