Giảng viên CNTT

Nguyễn Trùng Lập

Học Vị: Tiến Sĩ Khoa học tri thức

Tốt nghiệp: Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology) 

Chức vụ: Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Môn giảng: Công nghệ phần mềm, Quản lý dự án, Chuyên đề công nghệ mới, Máy học

Thuộc bộ môn: Công nghệ Thông tin

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực giáo dục đại học và phát triển dự án phần mềm, kết nối rộng với các doanh nghiệp CNTT, TS Nguyễn Trùng Lập mong muốn mang lại những trải nghiệm tích cực cho sinh viên và giảng viên khoa CNTT, Đại học TBD; góp phần đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho khu vực miền Trung trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Nguyễn Đăng Bắc

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Môn giảng: Học máy ngôn ngữ lập trình và kỹ thuật lập trình căn bản, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình ứng dụng Windows, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Thuộc bộ môn: Công nghệ thông tin

Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và giáo dục đại học trong hơn 10 năm, ThS Nguyễn Đăng Bắc mong muốn đem đến những kiến thức công nghệ mới, những trải nghiệm thực tế cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, góp phần giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng với những thay đổi từ môi trường nghề nghiệp. Các hướng nghiên cứu của ThS Nguyễn Đăng Bắc bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ lập trình, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác.

Phạm Xuân Bình

Học vị: Thạc sĩ Khoa học máy tính

Tốt nghiệp: Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP. HCM

Lĩnh vực: Khoa học máy tính

Môn giảng: Đại số và toán rời rạc, Kỹ thuật và yêu cầu phần mềm, Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động, v.v.

Thuộc bộ môn: Công nghệ thông tin

Thạc sĩ Phạm Xuân Bình gia nhập đội ngũ giảng viên trường Đại học Thái Bình Dương từ năm 2018. Là giảng viên khoa Công nghệ thông tin, nhiệm vụ chính của ThS Phạm Xuân Bình giúp sinh viên tiếp thu và học hỏi những kiến thức công nghệ mới. Trước đó, từ năm 2008-2018, anh làm việc tại công ty phần mềm cho thiết bị di động Gameloft. ThS Phạm Xuân Bình đã tham gia nhiều dự án phần mềm cho nhiều thị trường trong nước và quốc tế.

CHRISTOPHER ALAN PARRATT

Học vị: Tiến sĩ Khoa học máy tính

Tốt nghiệp: Đại học London, Vương quốc Anh

Lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo; Quản lý dự án; An ninh mạng

Môn giảng: Tiếng Anh chuyên ngành; Trí tuệ nhân tạo

Tiến sĩ Christopher Alan Parratt là giảng viên chuyên ngành Tiếng Anh và CNTT tại Đại học Thái Bình Dương. Với tính cách rất tích cực và hay khuyến khích giúp đỡ mọi người, cùng sự cảm thông sâu sắc với người học, ông đem đến cho sinh viên trải nghiệm học tập tuyệt vời.

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học máy tính tại Đại học London, Vương quốc Anh, chuyên ngành Kiểm soát và Quản lý Trí tuệ nhân tạo. Ông đã và đang là giảng viên tiếng Anh tại Việt Nam, giảng dạy tại các trường đại học lớn tại Việt Nam trước khi về công tác tại Khoa CNTT và Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa Đại học Thái Bình Dương.

TS Christopher Alan Parratt đã xuất bản nhiều bài báo quốc tế và thuyết trình tại nhiều hội thảo về các chủ đề như: Quản lý dự án, Trí tuệ nhân tạo và Trí tuệ con người, An ninh mạng; Khai thác sức mạnh của thành công cá nhân – Sử dụng trí thông minh cảm xúc.

Nguyễn Khắc Huy

Học vị: Thạc sĩ Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

Tốt nghiệp: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, TP. HCM

Lĩnh vực: Khoa học máy tính

Môn giảng: Đại số và toán rời rạc, Kỹ thuật và yêu cầu phần mềm, Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động, v.v.

Thuộc bộ môn: Công nghệ thông tin

ThS Nguyễn Khắc Huy cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản lẫn thực hành về công nghệ web, mạng không dây và hệ thống thông tin di động. Qua đó, sinh viên sẽ có kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì, thay đổi phần mềm, đặc biệt là các dự án lớn, sao cho việc quản lý, thực thi quá trình bảo trì nâng cấp phần mềm được hiệu quả theo những thay đổi của yêu cầu thực tế.

Nguyễn Hữu Trọng

Học vị: Tiến sĩ Toán học

Tốt nghiệp: Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam – Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Môn giảng dạy: Cơ sở dữ liệu (Database), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
quản lý (Analysis and Design the Management Information System), Khai phá dữ liệu (Data Mining)

Thuộc bộ môn:  Công nghệ thông tin

Với kinh nghiệm hơn 40 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và Công nghệ thông tin, TS Nguyễn Hữu Trọng mong muốn đem lại những kiến thức thực tiễn cho sinh viên, đặc biệt trong việc nghiên cứu về cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành CNTT TBD. TS Nguyễn Hữu Trọng có nhiều bài báo được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo quốc gia.

Nguyễn Văn Tự

Học vị: Thạc sĩ Khoa học máy tính

Tốt nghiệp: Trường ĐH Khoa học Huế

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Môn giảng: Mạng máy tính, Quản trị và bảo mật mạng.

Thuộc bộ môn: Công nghệ thông tin

Có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt về Mạng và bảo mật mạng máy tính. ThS Nguyễn Văn Tự đang cùng giảng viên và các bạn sinh viên Khoa CNTT – Đại học Thái Bình Dương nghiên cứu về AI, IoT – những chuyên ngành rất cần thiết cho công nghệ 4.0 và sự phát triển của ngành công nghệ thông tin

Lê Hữu Tuấn

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Môn giảng: Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL, An toàn và bảo mật thông tin, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý.

Thuộc bộ môn: Công nghệ thông tin

Trước khi trở thành giảng viên đại học, ThS Lê Hữu Tuấn từng trải qua một số vị trí công việc trong lĩnh vực IT tại Nha Trang. Đam mê tìm hiểu một số phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, Các cơ sở dữ liệu tiên tiến và Bảo mật thông tin. ThS Lê Hữu Tuấn mong muốn đem lại cho sinh viên những kiến thức, trải nghiệm thực tế về ngành Công nghệ thông tin.

Video Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin