Khoa Kinh tế và Luật

Khoa Kinh Tế Và Luật Đào Tạo Và Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Thuộc Bốn Ngành: Kế Toán, Tài Chính-Ngân Hàng, Quản Trị Kinh Doanh Và Luật. Chương Trình Đào Tạo Được Xây Dựng Dựa Trên Khung Năng Lực Nghề Nghiệp Của Các Ngành Vì Thế Sau Khi Tốt Nghiệp Sinh Viên Đủ Năng Lực Làm Việc Tại Các Doanh Nghiệp Và Các Đơn Vị Khác​

cử nhân kế toán

Cử nhân Kế toán

Cử nhân tài chính - ngân hàng

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

cử nhân Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh

Cử nhân LUẬT

Cử nhân Luật

hoạt động sinh viên

Sinh viên Khoa Kinh tế và Luật luôn năng động sáng tạo trong học tập và tham gia các chương trình của Nhà Trường và xã hội.

Cảm nhận từ Sinh viên

Tôi được sự dạy bảo tận tình từ các thầy cô giáo của Khoa,
dương thị hồng ninh
cựu sinh viên khóa 5

ảnh hoạt động

Các hoạt động của Khoa Kinh tế và Luật