Khoa Kinh tế và Luật

Khoa Kinh tế Và Luật đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực thuộc bốn ngành: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung năng lực nghề nghiệp của các ngành vì thế sau khi tốt nghiệp sinh viên đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, v.v.

Đội ngũ giảng viên Khoa Kinh tế và Luật có kiến thức tổng quát, chuyên ngành sâu giàu kinh nghiệm, nhiều giảng viên đến từ doanh nghiệp giúp SV cọ xát sớm với thực tế. Đặc biệt, giảng viên Khoa Kinh tế và Luật tốt nghiệp tại các trường đại học danh tiếng ở trong và ngoài nước, đem đến cho SV môi trường học từ trải nghiệm, học thuật quốc tế, giỏi ngoại ngữ, tích lũy nhiều kỹ năng quan trọng để thích ứng tốt trong thời kỳ chuyển đổi số.

Xem thông tin giảng viên Khoa Kinh tế & Luật tại đây

NGÀNH LUẬT

Chương trình cử nhân chuyên ngành Luật đào tạo có trọng tâm về pháp luật kinh doanh, bao gồm pháp luật công ty, pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học, học nhóm, viết, thuyết trình, phân tích và lựa chọn giải pháp pháp luật nhằm góp phần quản trị rủi ro trong kinh doanh.

NGÀNH KẾ TOÁN

Ngành Kế toán có chương trình đào tạo sát với thực tế kinh doanh, bởi 100% giảng viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kế toán ở doanh nghiệp trước khi tham gia vào đội ngũ giảng viên; đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ IELTS 5.0; thời gian đào tạo rút ngắn còn 3.5 năm với 132 tín chỉ; được lựa chọn ngành phụ nên có cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn.

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Ngành Tài chính – Ngân hàng có chương trình đào tạo bám sát chuẩn đầu vào của doanh nghiệp; áp dụng hệ thống tín chỉ Bắc Mỹ, SV có cơ hội tự chọn lộ trình học tập, chọn các môn học khai phóng thú vị độc đáo, rút ngắn thời gian học tập; 18 tín chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp; có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chọn Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thái Bình Dương là bạn đã chọn một ngành học có rất nhiều thế mạnh với tương lai nghề nghiệp rộng mở. Bởi chương trình đào tạo cập nhật hiện đại, có nhiều lựa chọn ngành phụ, cùng với đó là các đợt thực tập – thực tế tại những doanh nghiệp hàng đầu ở Nha Trang, với tỉ lệ có việc làm trên 90% sau khi tốt nghiệp.

Hoạt Động Sinh Viên​

Sinh viên Khoa Kinh tế và Luật luôn năng động sáng tạo trong học tập và tham gia các chương trình của Nhà Trường và xã hội.