Khoa Luật và Quản lý Nhà nước

lớp học phiên toà giả định ngành luật

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước đang đào tạo cử nhân Luật, trong tương lai sẽ đào tạo các ngành về quản lý Nhà nước.

Sinh viên sẽ đạt được kỹ năng tư duy pháp lý, giải quyết tình huống pháp lý, tranh biện, phân tích luật viết, viết hồ sơ và báo cáo pháp lý, tư vấn pháp lý. Quá trình đào tạo từ 3,5 – 4 năm, chương trình được tổ chức theo module, hết mỗi module sinh viên hoàn thành một đề án ứng dụng.

Các đơn vị tuyển dụng cử nhân luật hiện phần lớn đến từ các đơn vị hành chính, cơ quan tư pháp, các văn phòng luật, văn phòng công chứng, văn phòng thừa phát lại như: Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang, VPCC Hoàng Long.

Khoa có nhiều sự kiện nổi bật như: Hội thảo quốc tế về luật Hình sự với Khoa Luật – ĐH QG HN, Chương trình thắp sáng ước mơ.

Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, là những luật sư, thẩm phán, pháp chế doanh nghiệp v.v.

Xem thông tin giảng viên Khoa Luật và Quản lý Nhà nước tại đây

NGÀNH LUẬT

Ngành Luật được thiết kế chương trình đào tạo tối ưu, giúp người học phát huy tối đa năng lực làm việc với kỹ năng tư duy pháp lý, khả năng tranh biện, kỹ năng viết phân tích luật và báo cáo, hồ sơ pháp lý. Đặc biệt, với nền tảng khối giáo dục tổng quát, người học có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thích nghi với sự thay đổi của môi trường và cân bằng cuộc sống.

Sinh viên ưu thích tranh biện, muốn bảo vệ công bằng, lẽ phải rất phù hợp để theo học ngành Luật. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Luật có thể làm việc tại các vị trí như: Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, tòa án; Văn phòng luật sư công chứng, thừa phát lại; Trọng tài thương mại; Khối pháp chế doanh nghiệp v.v.