Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa

Bạn sẽ phát triển bốn kỹ năng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp và tổ chức, được hỗ trợ hữu hiệu bằng kiến thức văn hóa và văn minh thế giới khi đến với Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa.

 Chương trình đào tạo của chúng tôi được xây dựng trên quan điểm tạo môi trường cho sinh viên tự chọn lộ trình học tập, cung cấp các nền tàng lý thuyết và áp dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề trong học thuật và đời sống hàng ngày.

 Đội ngũ giảng đều có tinh thần tự học trọn đời, tập huấn chuyên môn định kỳ, nhiệt tình và tận tâm hướng dẫn bạn khai thác hết tiềm năng của mình.

 Khoa cam kết xây dựng một môi trường học tập sinh động, khích lệ sinh viên tự đọc, tự học, tự suy luận và tự tin. Khoa trang bị cho sinh viên kiến thức rộng và kỹ năng chuyên ngành, đủ khả năng làm việc trong mọi môi trường và thích ứng với sự thay đổi của xã hội.

Khoa làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp và đối tác chiến lược như Vinpearl Nha Trang, khách sạn InterContinental Nha Trang, khách sạn Sheraton để bảo đảm chương trình sát với nhu cầu thực tế, đồng thời là các doanh nghiệp để bạn thực tập mỗi năm trong suốt thời gian học, tối đa 3.5 năm.

Ngành đào tạo

Nếu bạn thích khám phá lịch sử những vùng đất mới, gặp gỡ làm quen với những người có văn hóa khác nhau và giúp họ hiểu biết hơn những địa chỉ văn hóa mới, thì đây là ngành học thích hợp cho tương lai của bạn.

Từ lâu, các đại học châu Âu đã tập trung nghiên cứu tư tưởng và văn minh Á châu, chọn ngành Đông Phương học là chọn tìm hiểu nguồn gốc của văn minh nhân loại.

Bạn hoàn tất 129 tín chỉ để có văn bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh. Tín chỉ trong các chương trình của Thái Bình Dương đều được công nhận liên khoa.