Chuyên đề “Xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên” của Trường Đại học Thái Bình Dương.

Trường Đại học Thái Bình Dương đã tổ chức thành công chuyên đề “Xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên” vào ngày 11/03/2023.

Buổi sinh hoạt này đã thu hút sự tham gia của hơn 200 cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên của trường, bao gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các khoa, viện, liên chi đoàn và Đoàn viên thanh niên. Tại đây, các đồng chí đã được nghe các bài giảng chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức và phong cách cách mạng.

Trong quá trình triển khai chuyên đề này, Trường Đại học Thái Bình Dương đã áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy hiệu quả. Buổi học được tổ chức theo hình thức thảo luận nhóm, nơi mọi người có thể trao đổi ý tưởng, đánh giá và đặt câu hỏi. Ngoài ra, trường còn sử dụng các tài liệu, video và các tài liệu ngoại ngữ để truyền đạt tư tưởng và phong cách của Chủ tịch. Điều này giúp cán bộ và Đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp thu và áp dụng các nguyên tắc này vào hoạt động hàng ngày.

Kết quả của chuyên đề đã mang lại những ảnh hưởng tích cực. Cán bộ và Đoàn viên thanh niên biết cách làm việc theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo ra một môi trường làm việc năng động, đoàn kết và sáng tạo. Đồng thời, đội ngũ cán bộ và Đoàn viên thanh niên đã trở thành một nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển của trường Đại học Thái Bình Dương.

Tổng kết lại, chuyên đề “Xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên” của Trường Đại học Thái Bình Dương đã tạo ra những cột mốc quan trọng trong công tác đào tạo và xây dựng nhân cách cho cán bộ và Đoàn viên thanh niên. Tư tưởng chính trị, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành những nguyên tắc cốt lõi, định hình hình ảnh của người cán bộ và Đoàn viên thanh niên tại trường. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ trở thành những người có định hướng đúng đắn trong công việc và cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.