Thông tin liên hệ – Đặt lịch hẹn

Các Khoa/Bộ môn

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa
 • Trưởng khoa: thầy Phạm Quốc Lộc (email: loc.pq@tbd.edu.vn)
 • Thư ký: cô Nguyễn Thị Thùy Linh (điện thoại: 0336249832, email: linh.ntt@tbd.edu.vn)
 • Phó Trưởng Bộ môn tiếng Anh: cô Nguyễn Thị Thanh Huyền: (email: huyen.ntt@.tbd.edu.vn)
 • Trưởng Bộ môn tiếng Trung Quốc: thầy Trương Anh Tuấn (email: tuan1.ta@tbd.edu.vn)
 • Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học : thầy Park Jong Ryul (email: ryul.pj@tbd.edu.vn)
 • Các ngành thuộc khoa: Ngành Ngôn ngữ Anh, Đông phương học (Hàn Quốc), Đông phương học (Trung Quốc).
Khoa Du lịch
 • Trưởng khoa: cô Võ Sáng Xuân Lan (email: lan.vsx@tbd.edu.vn)
 • Thư ký: cô Nguyễn Thị Thùy Linh (điện thoại: 0336249832, email: linh.ntt@tbd.edu.vn)
 • Các ngành thuộc khoa: Ngành Du lịch
Khoa Kinh tế và Quản trị
 • Trưởng khoa: thầy Nguyễn Bá Hùng (email: hung.nb@tbd.edu.vn)
 • Thư ký: cô Phạm Mỹ Linh (điện thoại: 0792073400, email: linh.pm@tbd.edu.vn)
 • Các ngành thuộc khoa: Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng
Khoa Luật và Quản lý nhà nước
 • Phó Trưởng khoa: thầy Nguyễn Hữu Quy (email: quy.nh@tbd.edu.vn)
 • Thư ký: cô Phạm Mỹ Linh (điện thoại: 0792073400, email: linh.pm@tbd.edu.vn)
 • Các ngành thuộc khoa: Ngành Luật
Khoa Công nghệ thông tin
 • Trưởng khoa: thầy Nguyễn Trùng Lập (email: lap.nt@tbd.edu.vn)
 • Phó Trưởng khoa: thầy Nguyễn Đăng Bắc (email: bac.nd@tbd.edu.vn)
 • Thư ký: cô Đinh Thị Nga (điện thoại: 0975810590, email: nga.dt@tbd.edu.vn)
 • Các ngành thuộc khoa: Ngành Công nghệ thông tin

Các Phòng/Ban sinh viên thường liên hệ

 • Phòng Hành chính và Quản trị thiết bị: mượn, báo hỏng hoặc mua trang thiết bị học tâp, bảo hiểm y tế, đóng dấu.

 • Phòng Kế toán Tài chính: đóng học phí

 • Phòng Đào tạo: đăng ký/ rút/ hủy môn học, lịch học, điểm thi

 • Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên:

  • Thủ tục hành chính: biểu mẫu, đơn, giấy xác nhận sinh viên, vay vốn sinh viên

  • Hỗ trợ tư vấn học tập: tổ chức các workshop về các kỹ năng học tập như định hướng bản thân, xác định mục tiêu, quản lý thời gian,…

  • Kỹ năng nghề nghiệp: tìm kiếm việc làm, viết CV, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với sinh viên, ngày hội việc làm, các workshop về kỹ năng nghề nghiệp,….

  • Chương trình đời sống sinh viên: TBD Talks, Nghe sinh viên nói – Nói sinh viên nghe, Cà phê với giảng viên yêu thích, ký túc xá, phương tiện đi lại, ăn uống,…..

  • Tâm lý, Y tế: tham vấn học đường, chăm sóc sức khỏe,….

  • Phòng A203 (điện thoại: 02583727183, email: trungtam.knhtsv@tbd.edu.vn)

  • Fanpage: https://www.facebook.com/ketnoisvTBD
 • Ký túc xá sinh viên TBD

  • Ban Quản lý ký túc xá: phòng KCO3 (điện thoại: 02582 248 886, email: may.nt@tbd.edu.vn)

 

Đặt lịch hẹn