Liên hệ

TBD luôn sẵng sàng lắng nghe bạn
Liên hệ trực tiếp

Cơ Sở Chính​

79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: (058) 37 27 181 – Fax: (058) 37 27 189

Văn Phòng Pasteur

08 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (058) 656 55 77; 656 55 88; 656 55 99
Email: tuyensinh@tbd.edu.vn

Hoặc bạn muốn nhận phản hồi qua email ?
Gửi ý kiến