Lý do chọn TBD

Năm 2019, Đại học Thái Bình Dương công bố Chiến lược phát triển mới 2020-2025 với sứ mạng đào tạo người học có khả năng thích ứng với sự thay đổi của xã hội.

Từ năm 2020, Nhà trường áp dụng hệ thống tín chỉ Bắc Mỹ, tăng thêm thời gian tự học cho bạn. Với hệ thống này, bạn dễ dàng

  • Chọn môn học bạn thích
  • Tự xây dựng lộ trình học
  • Có thể tự rút ngắn thời gian học để hoàn thành văn bằng cử nhân
  • Xây dựng cho mình năng lực tự chủ trong cuộc sống
  • CHỌN NGÀNH

Bạn chọn một ngành chuyên môn, rồi chọn các môn học khác trong bộ môn giáo dục khai phóng, hoặc học phần thuộc ngành khác, để hoàn tất số tín chỉ cho văn bằng cử nhân. Thời gian để tốt nghiệp cử nhân từ 3 đến 3.5 năm.

  • LỘ TRÌNH

Tổng số tín chỉ của mọi ngành của Đại học Thái Bình Dương là 129 tín chỉ (kể cả giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng).

 Lộ trình học và các môn học khai phóng sẽ do chính bạn chọn, với sự tư vấn chuyên nghiệp của các thầy cô.

  • GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Giáo dục khai phóng trang bị cho bạn kiến thức và kỹ năng để làm “công việc thứ sáu” sau khi ra trường: Bạn có khả năng làm được những việc chưa biết trước do sự thay đổi thường xuyên của công nghệ. Về mặt thực hành, bạn chọn chuyên ngành công nghệ sẽ học thêm các môn nhân văn, nếu bạn chọn chuyên ngành thuộc khối nhân văn sẽ được trang bị kiến thức về khoa học công nghệ. 

  • TIỆN NGHI

Các khoa đều có phòng thực hành thiết kế như một doanh nghiệp thực sự. Ngoài thời gian thực tập hoặc làm dự án bên ngoài, bạn sẽ học trong khuôn viên tràn cây xanh và hoa lá, có  ký túc xá tiện nghi và an ninh, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ của sinh viên.

  • HỌC LÀ VUI

Tất cả không gian học và sống đó phản ảnh phương châm của Nhà trường là ‘Học là Vui.”

  • HỌC BỔNG

Thời gian bạn theo học tại Thái Bình Dương là sự đầu tư chính chắn cho tương lai của bạn. Ngoài mức học phí hợp lý, chúng tôi có rất nhiều chương trình hỗ trợ tài chính như học bổng vượt khó của Nhà trường, học bổng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, học bổng hiệu trưởng, và các giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc và sáng tạo.

welcome to TBD

Đến với Đại học Thái Bình Dương là bạn đến với môi trường sư phạm dân chủ, hào hứng trong không gian học và sống sinh động để cuộc sống bạn hạnh phúc hơn.